Ders Adı Bilimsel Araştırma Teknikleri
Ders Kodu ISY-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Ali İhsan TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Araştırma konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma becerisini elde eder, 2)Bir raporu etkili bir şekilde ve yazım kurallarına uygun yazabilme becerisi kazanmak, 3)Yürütülen bir çalışmayı sözlü sunma yeteneğini geliştirmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrencinin Merak Ettiği Alanlarda Araştırma Yapmasını, Rapor Hazırlamasını Ve Sunuş Yapmasını Sağlamak Amacıyla Plan, Hazırlık Ve Yazım, Anlatım Konularında Öğrencilerin Seçtikleri Konulara Göre Uygulamalar yapmak. Bağımsız çalışma ve kendi kendine öğrenme yeteneği kazanmak için. Mesleki ilgi ve öğrencilerin bilgi derinliğini artırma çalışmaları yapmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Araştırma yeteneği kazandırmak 2) Bir konuda rapor yazabilme yeteneği kazandırmak
Dersin Amacı Araştırma ve bilgi toplama yolu ile bir konuda rapor yazabilme yeteneğinin geliştirilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çalışma konularının öğrencilere dağıtılması.
2 Öğrencilerin konuları ile ilgili toparladıkları kaynakları sunmaları.
3 Kaynak incelemesi ve yönlendirme.
4 Araştırma yol ve yöntemlerinin genel tanıtımı ve araştırmanın planlanması.
5 Belirlenen konularda araştırma konuları ile ilgili plan, hazırlık ve anlatım çalışmalarında bulunma
6 Teorik bilgileri uygulamaya aktarmak.
7 Teorik bilgileri uygulamaya aktarmak.
8 Seminer sunma uygulaması.
9 Seminer sunma uygulaması.
10 Öğrencilerin ödevlerine ilişkin belge ve dökümanları toplayarak dosya şeklinde sunması.
11 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
12 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
13 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
14 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 2
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 2
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 2
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 5
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 3
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 2
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 1
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 4
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 4
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 3
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Niyazi Karasar ?Araştırmalarda Rapor Hazırlama? Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2001. 2) Halil Seyidoğlu ?Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı? Gizem Yayınları, İstanbul,2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)