Ders Adı Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Ders Kodu ISY-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Büro ve büro türlerini bilir 2) Bürolarda işlerin planlaması, örgütlemesi, koordinasyonu denetimini kavrar 3) Büroların ergonomik tasarımını açıklar 4) Örgüt şemalarını çizebilir 5) İş bölümü, iş akısı ve verimlilik yönetimini açıklar 6) Etkin iletişimin önemini kavrar 7) Zaman yönetiminin önemini kavrar 8) Örgütsel davranış ve grup dinamikleri hakkında bilgi sahibi olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Büro Yönetimi süreci dahilinde işlerin, çalışanların, ekipman ve gereçlerin etkin düzenlenmesi, bireylerin kişilik ve davranışları çerçevesinde işe alıştırılması, dosyalama ve arşiv hizmetleri, gruplar ve örgütsel davranış kuramları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere büroları tanıtmak, büro hizmetlerini öğretmek ve büro yönetimi ve örgütsel davranış konuları ile ilgili temel bilgiler verilerek büro yöneticiliğine hazırlamak.
Dersin Amacı Öğrencilere büroları tanıtmak, büro hizmetlerini öğretmek ve büro yönetimi ve örgütsel davranış konuları ile ilgili temel bilgiler verilerek büro yöneticiliğine hazırlanılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Büro Yönetimi Kavramları ve Büro Türleri
2 Büroların ve Büro İşlerinin Organizasyonu
3 Bürolarda Sistem İyileştirme Teknikleri
4 İş Analizi, İş Değerlemesi Ve Performans Analizi
5 Örgütlerde Evrak Dosya ve Arşiv Hizmetleri, İş Yazışmaları
6 Büro Gereç ve Makineleri
7 Büro ve İş Yerlerinde Çalışma Koşulları, Yerleşme Düzenleri ve İşe Alıştırma
8 Bürolarda Hareket Ekonomisi, Ergonomi, Bürolarda Kalite ve Verimlilik
9 Bürolarda Etkili Zaman Kullanımı
10 İletişim, İletişim Engelleri, Örgütlerde Haberleşme Etkinliğinin Sağlanması
11 Davranış bilimleri ve yönetim süreci
12 Davranış Kuramları
13 Grup Dinamikleri
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 2
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 1
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 3
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 5
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 1
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 1
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 2
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 2
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 63    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Hasan Tutar," Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri", Sakarya, 2007. Erol Eren," Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi", Adana, 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)