Ders Adı Ticari Belgeler
Ders Kodu ISY-111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bu dersi alan öğrenci, işletmelerin Vergi Dairesi ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavrar. 2) Bu dersi alan öğrenci, işletmelerin Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavrar. 3) Bu dersi alan öğrenci, işletmelerin Bankalar ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavrar. 4) Bu dersi alan öğrenci, işletmelerin Ticaret Sanayi Odaları ve Belediyelerle olan ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Muhasebe ve Mali Tablolar, Muhasebede Hesaplar ve İşleyişi, Muhasebe Defterleri ve Kayıt Düzeni, Ticari Belgeler, Vergiler ve Beyannameler, Sosyal Sigortalar ve Bildirgeler, Bankalar ve İlişkiler ve Belgeler, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Belediyelerle İlişkiler ve Belgeler, Basit Faiz ve İskonto Hesaplamaları, Bileşik Faiz-Bileşik İskonto ve Anülite Hesaplamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İşletmelerin Vergi Dairesi ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavratmak. 2) İşletmelerin Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavratmak. 3) işletmelerin Bankalar ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavratmak. 4) İşletmelerin Ticaret Sanayi Odaları ve Belediyelerle olan ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavratmak.
Dersin Amacı İşletmelerin bürolarında çalışanlarca bilinmesi gereken ticari bilgiler konusunu incelemek ve uygulama ile ilişki kurarak ekte çeşitli vergi beyannameleri sosyal sigorta bildirgelerini incelemek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İşletme bilgileri ve işletme bildirimleri
2 Vergi ve temel kavramlar
3 Vergi mükelleflerinin ödevleri
4 Beyannameler
5 Sosyal sigortalar
6 Sosyal sigorta kolları
7 Sosyal sigortalarda belgeler ve yaptırımlar
8 Bankalar ile ilişkiler
9 Belediyeler ile ilişkiler
10 Ticaret ve Sanayi Odaları ile ilişkiler
11 Basit faiz ve iskonto hesaplamaları
12 Basit faiz ve iskonto hesaplamaları
13 Bileşik faiz bileşik iskonto
14 Bileşik faiz bileşik iskonto
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 1
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 2
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 1
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 2
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 1
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 1
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 1
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 2
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 1
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 30
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 138    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Yrd. Doç Dr. YILDIZ Gülsevil, Genel Muhasebe, 1,2, Detay Yayıncılık, İstanbul. ACAR D. Ve TETİK N., Genel Muhasebe, ISBN975-94227-002000, Isparta, Türkiye. BEKTÖRE S., SÖZBİLİR H. Ve BANAR K.,Muhasebe İlkeleri ve Uygulaması, Birlik Ofset Yayıncılık, 1993, Eskişehir, Türkiye. PARLAKKAYA Raif, Ticaret ve Muhasebe Bilgileri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003 Öktem Recep, Ticari Bilgi ve Belgeler, Türkmen Kitapevi, İSTANBUL, 2004
Materyal
Dökümanlar Konu paylaşımının yapılması ve sunumu.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)