Ders Adı Ticari Belgeler
Ders Kodu ISY-111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kanuni ve ticari belgeler tanımlanır 2- Belgelerin işleyişi izlenir 3- Beyannamelerin düzenlenmesi öğrenilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletme ve ticari işletme kavramı, Ticari belgeler, Ticari defterler, Dış ticarette temel kavramlar, işlemler ve belgeler, Beyannameler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletmelerde kullanılan ticari belgeleri ve beyannameleri tanıtmak .
Dersin Amacı İşletmelerde kullanılan ticari belgeleri ve beyannameleri tanıtmak ve uygulamalarının yaptırılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İşletme ve Ticari İşletme Kavramı
2 İşletmelerde kuruluş aşamasında kullanılan belgeler
3 İşletmelerin faaliyetlerinde kullanılan belgeler
4 İşletmelerin faaliyetlerinde kullanılan belgeler ve uygulaması
5 İşletmelerde kullanılan ticari defterler
6 Ticari defter uygulamaları
7 Dış ticaret kavramları ve işlemleri
8 Dış ticarette kullanılan belgeler
9 Dış ticaret belge uygulamaları
10 Beyannameler
11 Beyannameler
12 Beyanname uygulamaları
13 Uygulamalı Örnekler I
14 Uygulamalı Örnekler II
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 0
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 0
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 0
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 0
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 0
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 0
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 0
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 129    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Durmuş ACAR, Hayrettin USUL, İsmet TİTİZ, Ticari İşletme ve Belgeler, Tuğra Matbaası, Isparta, 2001.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)