Ders Adı Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Ders Kodu ISY-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-NURCAN NEGİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Dönem sonu itibariyle yapması gereken muhasebe çalışmalarını kavrayarak bunlarla ilgili kayıtları uygulayabilmedir, 2) İşletmelerin dönem sonu itibariyle düzenlemeleri gereken mali tabloları düzenleyebilme, mali tablolar arasındaki belirgin farkları kavrayarak yorumlayabilmedir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletmelerin bir faaliyet dönemi sonunda envanter ve değerleme işlemlerini yaparak, mali tabloların düzenlenmesini gerçekleştirmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İşletmelerin dönem sonu itibariyle yapması gereken muhasebe çalışmalarını kavrayarak bunlarla ilgili kayıtları uygulayabilme, 2) İşletmelerin dönem sonu itibariyle düzenlemeleri gereken mali tabloları düzenleyebilme, mali tablolar arasındaki belirgin farkları kavrayarak yorumlayabilme
Dersin Amacı Dönem içi muhasebe kayıtları sayesinde dönem sonunda oluşturulan genel geçici mizandan kesin mizana geçiş için envanter çıkartılarak, kalanların değerlemesi yapılıp kesin mizan çıkartılır. Kesin mizanın oluşturulması ile işletmenin kar ya da zarar durumu, varlıkları ve kaynakları bu mizan sayesinde belirlenmiş olur. Dolayısıyla bilânço ve gelir tablosu bu mizan yardımı ile düzenlenebilmesi amaçlanır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dönem sonu muhasebe işlemlerinin tanımı ve mahiyeti
2 Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre Değerleme ölçüleri
3 Dönem başı ve Dönem sonu Örnek Envanter uygulamaları
4 Tek Düzen Hesap planı doğrultusunda Aktif hesapların envanteri yapılarak kalanların sonuç hesaplarına aktarılması
5 Tek Düzen Hesap planı doğrultusunda Pasif hesapların envanteri yapılarak kalanların sonuç hesaplarına aktarılması
6 Gelir ve gider hesapları kalanlarının dönem sonu hesaplarına aktarılması
7 Gelir ve gider hesapları kalanlarının dönem sonu hesaplarına aktarılması
8 Maliyet hesaplarını ilgilendiren işlemlerin 7/A ve7/B´ ye göre dönem sonu hesaplarına aktarılması, Bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması
9 Üretim,Hizmet ve Ticaret işletmeleri için ayrı ayrı dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılması.
10 Bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması işlemleri
11 Ticari işletmelerde 7/A ve 7/B uygulamaları(Monografi)
12 İşletme esasına göre kayıt yapma ve dönem sonu işlemleri
13 Monografi I
14 Monografi II
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 3
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 3
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 2
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 2
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 4
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 4
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 3
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 2
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 3
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 5
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu öğretim görevlisi a.ihsan DİKİCİ ders notları
Diğer Kaynaklar Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Prof Dr. Durmuş ACAR, Doç Dr. İsmail BEKÇİ, Doç Dr. Hayrettin USUL
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)