Ders Adı İşletme II
Ders Kodu ISY-114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 5-Mehmet DİNÇ 4-Pınar GÖKTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Personel yönetiminin önemini, seçimini, eğitimini, başarı değerlendirmesini ve ücret yönetimini açıklar. 2)Finansmanın tanımını, önemini ve işletmeler için gerekli finansman kaynaklarını açıklar. 3) Pazarlama yönetimi fonksiyonlarını ve pazarlama araştırmasını açıklar. 4) Üretim plânlaması, stok kontrolü, üretim denetimi, kalite kontrolü ve toplam kalite yönetimini açıklar 5)Yönetimin temel fonksiyonlarından olan plânlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim arasındaki ilişkiyi açıklar. 6) Halkla ilişkilerin tanımını, halkla ilişkilerde etkili iletişimi ve hedef kitleyi açıklar. 7) İşletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri açıklar. 8)Yönetimin özelliklerini ve yönetim teorilerinin gelişimini açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, İşletme Fonksiyonları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile olan ilişkilerini açıklayabilme, İşletme çeşitlerini sıralayabilme, İşletmelerin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilme, İşletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İşletme yönetiminin temel kavramı, anlam ve önemi
2 İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi ve amaçları
3 İşletmelerin sınıflandırılması
4 İşletmenin Fonksiyonları (Yönetim Fonksiyonu)
5 İşletmenin Fonksiyonları (Üretim Fonksiyonu)
6 İşletmenin Fonksiyonları (Pazarlama Fonksiyonu)
7 İşletmelerde Finans Yönetimi
8 İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
9 Ara Sınav (Akademik Takvime göre yazılacak)
10 İşletmenin Fonksiyonları (Halkla İlişkiler Fonksiyonu
11 İşletmelerde Zaman ve Kriz Yönetimi
12 İşletmelerde Çatışma ve Stres Yönetimi
13 İşletme Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar ( Toplam Kalite Yönetimi ve Değişim Mühendisliği, İnovasyon)
14 İşletmelerde Etik ve Mobbing(Psikolojik Şiddet)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek 5
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 1
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek 5
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek 3
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması 4
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme 5
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 0
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi 0
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek 5
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 0
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu İşletme Yönetimi,Prof.Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Ankara 2012. Genel İşletme, Serhat Soyşekerci-Ramazan Erturgut, İstanbul, 2011
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)