Ders Adı Ticaret Hukuku
Ders Kodu ISY-116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Sabriye AKITICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Ticari işletmeyi ve taciri tanıma 2.Şirket ve Türleri hakkında bilgi sahibi olma 3.Kıymetli evrak ve türlerini tanıma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ticari işletme ve tacir kavramı, Şirket türleri, Kıymetli evrak türleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tacir ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmak Ticari işletmeyle ilgili temel hukuki düzenlemeleri tanımak Ticaret unvanı, işletme adı ve marka gibi tanıtıcı adları tanımak Ticaret şirketleri hakkında bilgi sahibi olmak Ticari senetler hakkındaki mevzuatı anlamak
Dersin Amacı Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri konu alan hukuk dalıdır. Ticari faaliyetlerle ilgili olarak üretimle tüketim arasındaki sürece konu olurken diğer yandan da üretimin ve tüketimin kendisini de konu alır. Bu derste ticaret hukuk alanındaki öğrencilere eğitim yaptırmak, bu yolda bilgi ve becerilerini arttırmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ticari İşletme Hukuku: Ticari İşletme, Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ticari kişi, Ticari iş, adi iş
2 Ticaret unvanı, işletme adı, marka
3 Haksız rekabet
4 Ticari defterler
5 Ticaret sicili
6 Faiz;Teselsül;Sözleşme türleri
7 Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu
8 Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu
9 Şirketler hukuku, Şirketlerin sınıflandırılması,
10 Adi şirket, Ticari Şirket
11 Kolektif Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi
12 Komandit Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi. Limited Şirket
13 Anonim Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi
14 Kıymetli Evrak Hukuku: Bono, çek, senet, tahvil
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 3
2 Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Dış ticaret alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 3
5 Dış ticaret uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 1
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 3
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Baktır, Selma., Ticari İşletme Hukuku. Şafak Matbaacılık, İzmir, 2000 [2] PORAY, Yasaman Ticari İşletme Hukuku İstanbul,2001 [3] TEKİL Fahiman, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul,2000 [4] Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Rehberi Mart,2004 [5] MOROĞLU, Nazan ve Erdoğan, TCK ve ilgili mevzuat, İstanbul,1998
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)