Ders Adı Ticaret Hukuku
Ders Kodu ISY-116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ticaret hukukuna ilişkin temel kavramları tanımlar ve bu konular ile ilgili hukuki sorunlara teorik ve pratik çözümler ortaya koyar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme Kavramı, Tâcir ve Tâcir Sıfatının Sonuçları, Ticari İş, Ticaret Unvanı ve Diğer Ticari Adlar, Ticaret Sicili, Haksız Rekabet, Ticarî Defterler, Tüccar Yardımcıları, Câri Hesap
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ticaret hukukuna ilişkin temel kavramların tanımlanması ve bu konularla ilgili hukuki sorunlara teorik ve pratik çözümler ortaya koyulması.
Dersin Amacı Ticaret Hukuku dersinin amacı, öğrencilerin iş yaşamlarında karşılaşabilecekleri hukuksal işlemleri ve bilgileri aktarmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ticaret Hukukunun Konusu, Tarihsel Gelişimi, Ticaret Hukukunu Düzenlemede Sistemler
2 Ticari İşletme, Ticari İşletme Türleri, Ticari İşletmenin Özellikleri, Ticari İşletmenin Unsurları
3 Ticari İşletmede Merkez ve Şube Kavramları, Ticari İşletmenin Devri,Ticari İşletmelerin Birleşmesi, Ticari İşletme Rehni
4 Ticari İş,Ticari Hüküm ve Ticari Yargı
5 Tacir, Gerçek ve Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatı, Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi, Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
6 Ticaret Sicili, Ticaret Sicilinin Özellikleri, Tescil Prosedürü, Ticaret Sicilinin Fonksiyonları
7 Ticaret Unvanı, İşletme Adı ve Marka
8 Rekabet ve Haksız Rekabet-I
9 Rekabet ve Haksız Rekabet-II
10 Ticari Defterler
11 Cari Hesap
12 Tacir Yardımcıları-I
13 Tacir Yardımcıları-II
14 Genel Değerlendirme ve tartışma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 0
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 0
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 0
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 0
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 0
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 40
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Kayar, İsmail, Ticari İşletme Hukuku, Detay Yayıncılık, Ankara,2008.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)