Ders Adı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ders Kodu ISY-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İşletme stratejilerinin değerlendirilmesi ile ilgili temel ekonomik kavram ve ilkeler 2) Farklı pazarların doğasını ve gelişimini tespit edebilecek analizlerin yapılabilmesi 3) Stratejik tercihlerin doğası ve karar vermede enformasyon ve riskin önemi 4) Stratejik analiz araçlarının neler olduğu ve her bir analiz aracının strateji geliştirmede rolü 5) İşletme ve şirket düzeyinde stratejilerin neler olduğu ve nasıl belirlendiği 6) Seçilen bir alternatif stratejinin nasıl uygulanabileceği
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Stratejik yönetim sürecinin nasıl gerçekleştiği, stratejik kararların özellikleri, dış çevre analizleri, endüstri dalı analizi, amaç, hedef, misyon, amaç yapısı ve hiyerarşisi, iç çevre analizi, swot analizi, strateji türleri, strateji formülasyonu ve portföy analizleri konularına değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletme stratejilerinin değerlendirilmesi
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin, şirket ve isletme düzeyinde stratejilerin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanabileceğine ilişkin genel çerçeveyi öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede yöneticilerin belirsizlik şartlarını nasıl yönetebildikleri, nasıl strateji geliştirdikleri ve geleceği sekilendirecek kararları nasıl verebildiklerini anlamaları sağlanacaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Stratejik yönetim ile ilgili terim ve kavramlar
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
2 Stratejik yönetim sureci ve unsurları
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
3 Genel cevre analizi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
4 Sektorel cevre analizi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
5 Isletme analizi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
6 Cevre unsurlarının ölçülmesi ve durum belirleme matrisleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
7 Stratejik yön belirleme
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
9 Temel stratejiler ve alt grupları
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
10 Rekabet stratejileri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
11 Çeşitlendirme stratejileri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
12 Firma analizleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
13 Firma analizleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
14 Firma analizleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek 4
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek 4
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek 0
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme 5
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 0
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi 1
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek 5
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 0
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu İşletmelerde Stratejik Yönetim, Hayri Ülgen-S.Kadri Mirze, Literatür yayınları, 2003. (Ders Kitabı)
Diğer Kaynaklar Michael Porter, Rekabet Stratejisi, Sistem Yayıncılık, 2003. Erol Eren, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Der Yayınları, 1997. Esin Ergin, İşletme Politikası, Der Yayınları, 1992. Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş. , 1998. P. Wright, C. Pringle, M. Kroll, Strategic Management, Allyn and Bacon, 1992. A. Thompson, A. Strickland, Strategic Management, Irwin, 1995.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)