Ders Adı Çağdaş Yönetim ve Teknikleri
Ders Kodu ISY-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Çağdaş yönetim tekniklerini bilir 2) Çalışacağı kurumda yönetim tekniklerini uygulayabilir 3) Klasik yönetim anlayışı dışında olaylara bakabilir 4) Yönetim stratejileri konusunda kendini geliştirir 5) Farklı yönetim tekniklerini analiz ederek yeniden uygulayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; çağdaş yönetim tekniklerinden olan Toplam kalite yönetimi, öğrenen organizasyonlar, sanal organizasyonlar, Dengeli puan kartları, işletmeler arası kıyaslama, şebeke organizasyonlar, dış kaynak kullanımı, personel güçlendirme, değişim mühendisliği ve 6 sigma gibi teknikler oluşturur
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Çağdaş yönetim tekniklerini bilme 2) Çalışacağı kurumda yönetim tekniklerini uygulayabilme 3) Klasik yönetim anlayışı dışında olaylara bakabilme 4) Yönetim stratejileri konusunda kendini geliştirme 5) Farklı yönetim tekniklerini analiz ederek yeniden uygulayabilme
Dersin Amacı Öğrencilerin pek çok farklı alanda kullanılabilen çağdaş yönetim tekniklerini öğrenmeleri, çalışabilecekleri kurumlarda bu tekniklere ilişkin uygulama yeteneğini kazanmaları
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yönetim anlayışı gelişimi
2 Toplam Kalite Yönetimi
3 Temel Yetenek
4 Dengeli Puan Kartları
5 Dış Kaynaklardan Yararlanma
6 Değişim Mühendisliği
7 Yalın Organizasyonlar
8 Öğrenen Organizasyonlar
9 Sanal Organizasyonlar
10 Personel Güçlendirme
11 Yeniden Yapılanma
12 6 Sigma
13 Örgütsel Küçülme
14 Genel Değerlendirme ve Vaka Analizleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 0
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 0
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 0
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 0
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 0
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 0
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 0
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2003 Şimşek, M. Şerif ve Çelik, Adnan, Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Akademi Yayınları, Konya, 2009
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)