Ders Adı Türk Vergi Sistemi
Ders Kodu ISY-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Ali İhsan TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, Türk vergi sisteminde yer alan vergi türlerinin hukuki usul ve esaslarının uygulama örnekleri ile birleştirilerek alan bilgilerinin daha kalıcı hale dönüştürebilirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar ve Yerel Vergilerde matrah tespiti usulleri, beyanname türleri ve doldurulması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin, Türk vergi sisteminde yer alan vergi türlerinin hukuki usul ve esaslarının uygulama örnekleri ile birleştirilerek alan bilgilerinin daha kalıcı hale dönüştürmektir.
Dersin Amacı Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi türlerinin hukuki usul ve esaslarının uygulama örnekleri ile birleştirilerek alan bilgilerinin daha kalıcı hale dönüştürülmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Gelir vergisi ve Gelir Unsurları
  Ön Hazırlık: 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. 5. Gelir İdaresi başkanliği na ait dökümanlar
2 Gelir Vergisinde Mükellefiyet Türleri
  Ön Hazırlık: 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. 5. Gelir İdaresi başkanliği na ait dökümanlar
3 Gelir Vergisinde Matrah Tespit Yöntemleri
  Ön Hazırlık: 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. 5. Gelir İdaresi başkanliği na ait dökümanlar
4 Gelir Vergisinde Beyannameler
  Ön Hazırlık: 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. 5. Gelir İdaresi başkanliği na ait dökümanlar
5 Kurumlar Vergisi Konusu, Mükellefiyet ve Kazanç Unsurları
  Ön Hazırlık: 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. 5. Gelir İdaresi başkanliği na ait dökümanlar
6 Kurumlar Vergisinin Matrah tespiti de Kullanılan Beyannameler
  Ön Hazırlık: 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. 5. Gelir İdaresi başkanliği na ait dökümanlar
7 Katma Değer Vergisi Konusu, Mükellefiyet
  Ön Hazırlık: 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. 5. Gelir İdaresi başkanliği na ait dökümanlar
8 Katma Değer Vergisi-1
  Ön Hazırlık: 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. 5. Gelir İdaresi başkanliği na ait dökümanlar
9 Katma Değer Vergisi-2
10 Özel Tüketim Vergisi
  Ön Hazırlık: 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. 5. Gelir İdaresi başkanliği na ait dökümanlar
11 Veraset ve İntikal Vergisi
  Ön Hazırlık: 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. 5. Gelir İdaresi başkanliği na ait dökümanlar
12 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
  Ön Hazırlık: 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. 5. Gelir İdaresi başkanliği na ait dökümanlar
13 Damga Vergisi, Harçlar
  Ön Hazırlık: 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. 5. Gelir İdaresi başkanliği na ait dökümanlar
14 Yerel Vergiler
  Ön Hazırlık: 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. 5. Gelir İdaresi başkanliği na ait dökümanlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 0
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 0
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 0
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 0
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 0
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 0
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 0
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 70 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Mehmet TOSUNER- Zeynep ARIKAN; Türk Vergi Sistemi, Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku, Salim Ateş OKTAR; Vergi Hukuku, Osman PEHLİVAN; Vergi Hukuku,
Diğer Kaynaklar Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Beta, İstanbul, 2008. Akıntürk, Turgut, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri, Beta İstanbul, 2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)