Ders Adı İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Kodu ISY-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarıyla ilgili sürecin öğrenilmesi 2)İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonları arasındaki etkileşim sürecinin kavranması 3)İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonları ile ilgili uygulama örneklerini göstererek sürecin daha iyi anlaşılmasını sağlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi, Amaçları ve İlkeleri; İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı: İnsan kaynaklarının planlanması, İnsan kaynaklarının bulunması ve seçilmesi, İşe alınması ve alıştırılması, Performansının değerlendirilmesi, Eğitilmesi, Geliştirilmesi, İnsan kaynaklarının ücretlendirilmesi; Kariyer Yönetimi; Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi; İnsan Kaynakları Yönetiminde Teknoloji Kullanımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarıyla ilgili teorik sürecin öğrenilmesi ve iş yaşamıyla ilgili uygulamaları incelemek.
Dersin Amacı İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarıyla ilgili teorik sürecin öğrenilmesi ve iş yaşamıyla ilgili uygulamaların incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İnsan Kaynakları Yönetimiyle ilgili tanımlar ve tarihsel gelişim süreci
2 İnsan Kaynakları Yönetimi biriminin kuruluşu ve İnsan Kaynakları fonksiyonlarının tanıtılması
3 İnsan Kaynağının Geliştirilmesi; Örgüt, Yönetim ve Örgütte İnsan Öğesi
4 İnsan Kaynakların Yönetimi: Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarının Yönetimine Geçiş
5 Personel ve İnsan Yönetimi Arasındaki Farklar
6 İş Analizi Süreci
7 İnsan Gücü Planlaması; seçme ve yerleştirme
8 Eğitim Ve Geliştirme
9 Ödeme ve İş değerlendirme
10 Kariyer Planlama ve Ücret Yönetimi
11 Türkiye’de İnsan Kaynaklarının Yönetimi: Türkiye’de Personel Yönetimi
12 Uluslar arası İnsan Kaynakları Yönetimi
13 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
14 İnsan Kaynakları Yönetimiyle İlgili Genel Bir Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 0
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 0
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 0
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 0
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 0
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 0
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 0
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 10 10
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Zeyyat Sabuncuoğlu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Akın Yayıncılık, 2000. 2.Dursun Bingöl, İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayıncılık, 2006. 3.Uğur Dolgun, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekin Kitabevi,2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)