Ders Adı Pazarlama
Ders Kodu ISY-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Eylem Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İhtiyaçların tatmininde gerekli stratejileri uygulama becerisi kazandırılır. 2) Müşteri tatmininin sürekliliğinin sağlanması için uygulanması gereken adımlar kavratılır. 3) Pazar bilgisi öğretilerek, analitik düşüncenin önemi kavratılır ve analitik düşünceye yönlendirilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pazar ve pazarlama kavramları, pazarlama stratejileri, pazarlama karması, pazarlama araştırmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İhtiyaçların tatmininde gerekli stratejileri uygulama becerisi kazandırmak. 2) Müşteri tatmininin sürekliliğinin sağlanması için uygulanması gereken adımları kavratmak. 3) Pazar bilgisini öğreterek, analitik düşüncenin önemini kavratmak ve analitik düşünceye yönlendirmek.
Dersin Amacı Tüketici istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif rol oynayan pazarlamanın tüm yönleriyle incelenip ihtiyaçların tatmininde uygulanması gerekli olan stratejilerin öğretilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Pazarlama ve gelişimi
2 Pazarlama araştırması
3 Pazarlama çevresi
4 Pazarlama planları
5 Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi
6 Mamül
7 Fiyat
8 Tutundurma
9 Dağıtım
10 İnternette pazarlama
11 Doğrudan pazarlama
12 Hizmet pazarlaması
13 Uluslararası pazarlama
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 2
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 1
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 2
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 2
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 2
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 2
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 3
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 3
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 2
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Mucuk, İsmet. Temel Pazarlama Bilgileri, Türkmen kitapevi. 2005 2) İslamoğlu, Ahmet Hamdi. Pazarlama Yönetimi, Beta yayınevi. 2006
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)