Ders Adı Pazarlama
Ders Kodu ISY-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İhtiyaçların tatmininde gerekli stratejileri uygulama becerisi kazandırmak. 2) Müşteri tatmininin sürekliliğinin sağlanması için uygulanması gereken adımları kavratmak. . 3) Pazar bilgisini öğreterek, analitik düşüncenin önemini kavratmak ve analitik düşünceye yönlendirmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pazar ve pazarlama kavramları, pazarlama stratejileri, pazarlama karması, pazarlama araştırmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İhtiyaçların tatmininde gerekli stratejileri uygulama becerisi kazandırmak. 2) Müşteri tatmininin sürekliliğinin sağlanması için uygulanması gereken adımları kavratmak. 3) Pazar bilgisini öğreterek, analitik düşüncenin önemini kavratmak ve analitik düşünceye yönlendirmek.
Dersin Amacı Tüketici istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif rol oynayan pazarlamanın tüm yönleriyle incelenip ihtiyaçların tatmininde uygulanması gerekli olan stratejilerin öğretilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Pazarlama ve gelişimi
2 Pazarlama araştırması
3 Pazarlama çevresi
4 Pazarlama planları
5 Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi
6 Mamül
7 Fiyat
8 Tutundurma
9 Dağıtım
10 İnternette pazarlama
11 Doğrudan pazarlama
12 Hizmet pazarlaması
13 Uluslararası pazarlama
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 0
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 0
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 0
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 0
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 0
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1)Mucuk, İsmet. Temel Pazarlama Bilgileri, Türkmen kitapevi. 2005 2)İslamoğlu, Ahmet Hamdi. Pazarlama Yönetimi, Beta yayınevi. 2006
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)