Ders Adı Pazarlama
Ders Kodu ISY-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Ömer ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Pazarlama ile temel kavramların öğrenilmesi. 2) Tüketicilerin davranışlarının anlaşılması ve çözümlenmesi. 3) Pazarlama bilgi sistemi ve araştırması için uygulamaya yönelik bilgi verilmesi. 4) Pazarlama süreçlerinin anlaşılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pazarlama ile ilgili Temel Kavramlar, Tüketici davranışları, Pazarlamanın çevresi, Pazarlama bilgi sistemi ve Pazarlama araştırması, Pazarlama Süreci ve Pazarlama denetimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Pazarlama ilkelerinin kavranılması ve pazarlama uygulamalarının izlenmesi ve çözülmesi.
Dersin Amacı Pazarlama ilkelerinin kavranılması ve pazarlama uygulamalarının izlenmesi ve çözülmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş ve Pazarlamada Temel Kavramlar: Pazarlamanın Tanımı, Amacı, Önemi ve Kapsamı
2 Pazarlamanın Tarihsel Gelişim Seyri ve Anlayış Değişimi: Üretim Yaklaşımı-Ürün Yaklaşımı
3 Pazarlamanın Tarihsel Gelişim Seyri ve Anlayış Değişimi: Satış Yaklaşımı ve Pazarlama Yaklaşımı
4 Pazar ve Pazarlama Çevresi: Mikro ve Makro Çevre
5 Tüketici Davranışları: Tüketici ve Tüketici Trendlerindeki Değişim
6 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması
7 Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma
8 Pazarlamanın İşlevleri: Ürün ve Ürün Yönetimi
9 Pazarlamanın İşlevleri: Fiyat ve Fiyatlandırma
10 Pazarlamanın İşlevleri: Tutundurma Çabaları ( Reklam ve Satış Teşvik)
11 Pazarlamanın İşlevleri: Tutundurma Çabaları ( Kişisel Satış ve Halkla İlişkiler)
12 Pazarlamanın İşlevleri: Dağıtım ve Dağıtım Kanalları
13 Pazarlama Denetimi ve Sosyal Sorumluluk
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu B.Zafer ERDOĞAN, Pazarlama, Ekin, 2014.
Diğer Kaynaklar B.Zafer ERDOĞAN, Pazarlama, Ekin, 2014.
Materyal
Dökümanlar B.Zafer ERDOĞAN, Pazarlama, Ekin, 2014.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)