Ders Adı Halkla İlişkiler
Ders Kodu ISY-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-NURCAN NEGİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İş yaşamında halkla ilişkiler alanında yapılması gerekenler ve sorumluluklar konusunda bilgi sahibi olunması ve uygulamadaki eksik ve yanlışların nedenlerini analiz edebilme becerisini kazanmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Halkla ilişkiler kavramının tanımı, halkla ilişkilere yakın kavramlar, işletmelerde halkla ilişkiler birimlerinin yapılanması. Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri, Halkla ilişkilerde araştırma ve değerlendirme ve halkla ilişkiler uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri halkla ilişkiler kavramını anlamak halkla ilişkilerin örgütler için önemini anlamak
Dersin Amacı Bir kuruluşu ya da işletmeyi kendi çalışanlarına, hedef kitleyi oluşturan tüm müşterilerine benimsetmek, onların desteklerini kazanmak ve olumlu bir firma imajı yaratmak amacına dönük olan halkla ilişkiler fonksiyonuna ilişkin süreci, halkla ilişkilerde araştırma ve değerlendirme yöntemleri ile uygulama ve uygulamada yönelik kullanılan araçları anlatmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Halkla ilişkilerin tanımı, önemi ve tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001. Ceyda Aydede, ‘Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları’, 2.b., Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2002 Nuri Tortop, ‘Halkla İlişkiler’ Gazi Ün. Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası. Ankara,1990.
2 Sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde halkla ilişkilerin yeri, Halkla ilişkilere yakın kavramlar
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001.
3 Örgüt kültürü ile halkla ilişkiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bu konulara ilişkin etkin iletişim tekniklerinin belirlenmesi.
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001. Ceyda Aydede, ‘Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları’, 2.b., Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2002 Nuri Tortop, ‘Halkla İlişkiler’ Gazi Ün. Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası. Ankara,1990.
4 Halka ilişkilerde izlenen amaçlar, temel ilkeler
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Ceyda Aydede, ‘Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları’, 2.b., Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2002 Nuri Tortop, ‘Halkla İlişkiler’ Gazi Ün. Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası. Ankara,1990. Bursa, 2001.
5 Halka ilişkilerde etik yaklaşım.
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001.
6 Halkla ilişkiler biriminin genel organizasyon içindeki yeri ve örgütlenmesi.
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001.
7 İşyerinde ve çalışanlarda halkla ilişkiler açısından bulunması gereken özellikler.
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001. Ceyda Aydede, ‘Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları’, 2.b., Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2002 Nuri Tortop, ‘Halkla İlişkiler’ Gazi Ün. Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası. Ankara,1990.
8 Halkla ilişkiler yönetimi(araştırma-planlama-yürütme-denetim)
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001. Ceyda Aydede, ‘Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları’, 2.b., Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2002 Nuri Tortop, ‘Halkla İlişkiler’ Gazi Ün. Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası. Ankara,1990.
9 İşletmede halka ilişkiler politikasında hedef kitle (işletme içi ve işletme dışı hedef kitle), basınla ilişkiler.
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001. Ceyda Aydede, ‘Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları’, 2.b., Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2002 Nuri Tortop, ‘Halkla İlişkiler’ Gazi Ün. Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası. Ankara,1990.
10 Halka ilişkilerde kullanılan iletişim araçları (yazılı ve sözlü, görsel ve işitsel araçlar)
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001. Ceyda Aydede, ‘Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları’, 2.b., Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2002 Nuri Tortop, ‘Halkla İlişkiler’ Gazi Ün. Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası. Ankara,1990.
11 Halkla ilişkilerde etkin sunuş tekniği (sunuş planı, görsel işitsel malzeme kullanımı)
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001. Ceyda Aydede, ‘Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları’, 2.b., Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2002 Nuri Tortop, ‘Halkla İlişkiler’ Gazi Ün. Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası. Ankara,1990.
12 Etkin konuşma, etkin dinleme ve soru sorma tekniğinin halka ilişkilerde etkisi.
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001. Ceyda Aydede, ‘Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları’, 2.b., Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2002 Nuri Tortop, ‘Halkla İlişkiler’ Gazi Ün. Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası. Ankara,1990.
13 Türkiye’de halka ilişkiler uygulamaları
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001. Ceyda Aydede, ‘Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları’, 2.b., Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2002 Nuri Tortop, ‘Halkla İlişkiler’ Gazi Ün. Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası. Ankara,1990.
14 Hizmet işletmelerinde ve endüstri işletmelerinde halkla ilişkiler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 2
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 3
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 4
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 3
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 3
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 2
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 2
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 5
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 5
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 25
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 111    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Konuyla ilgili tüm bilimsel yayınlar, çeşitli gazete ve dergilerden çok uluslu işletme yönetimi ile ilgili güncel haber ve yazılar.
Diğer Kaynaklar Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 5.b, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001. Ceyda Aydede, ?Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları?, 2.b., Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 2002 Nuri Tortop, ?Halkla İlişkiler? Gazi Ün. Basın-Yayın Yüksekokulu Matbaası. Ankara,1990.
Materyal
Dökümanlar Ders notları, güncel makaleler ve önerilen kitaplar.
Ödevler Örnek olay analizi ve sunumlar.
Sınavlar 1 vize ve 1 final sınavı
Materyal Diğer Öğrencilerin derse düzenli katılımı ve interaktif ders işlenmesi.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)