Ders Adı Halkla İlişkiler
Ders Kodu ISY-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Nafiz AKGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Halkla İlişkiler bilim dalının doğuşunu, gerekliliğin, fonksiyonlarını anlama ve tanıyabilme 2) Halkla İlişkilere yakın kavramları ve destekleyen diğer disiplinleri yakından tanıma 3) İletişim, iç iletişim, medya yönetimi ve tasarımı bilgelerine sahip olma 4) Halkla İlişkiler departmanlarının yönetim fonksiyonlarını üstlenebilme 5) Yazılı ve görsel iç ve dış iletişim araçlarını tasarlama ve uygulayabilme 6) Halkla İlişkilerin gerekliliği ve önemi kavrayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Derste Halkla İlişkiler mesleğinin tanımı , doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer kavramlar incelenecek ,farklar ortaya konulacak ve Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli temel bilgiler verilecektir. Halkla İlişkiler biliminin temeli , doğuşu ve tarihsel gelişimi Halkla ilişkiler departmanlarının yapılanması , meslek elemanlarında bulunması gereken özellikler, halkla ilişkilerde kullanılan basılı ve görsel araçlar bu dersin konusudur. Her dersin sonunda haftanın konusuyla ilgili vaka analizleri yapılacak ve örnek materyaller paylaşılacaktır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kamu kurumları ve özel şirketlerin sundukları ürün ve hizmetlerin iç ve dış hedef kitleye ve kamuya tanıtımını yapmak, kamuoyu nezdinde kurum ve markaya karşı sempati, ilgi oluşturmak ve bunu sürekli kılmak amacıyla oluşturulan Halkla İlişkiler departmanlarında istihdam edilecek ara elemanlara Halkla İlişkiler bilimsel temel bilgileri vermek, Halkla İlişkiler biliminin temellerini, doğuş nedenlerini, önemini ve ilkelerini kavratmak. Mesleğin icrasında gerekli hedef kitle analizi, etkinlik tasarım ve yönetimi, medya ilişkileri hakkında donanımlı hale getirmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Halkla İlişkiler kavramının tanımı, Halkla İlişkilerin kapsamı ve içeriği, Halkla ilişkilerin tarihçesi, Dünyada Halkla İlişkiler, Haftalık makale analizi
2 Türkiyede Halkla İlişkiler, Türkiyede Halkla İlişkilerin doğuşu, gelişimi, ilk örnekler, Mesleki ve akademik yapılanma. Türkiyede ve Dünyada Halkla İlişkiler Eğitimi
3 Neden Halkla İlişkiler ? Halkla İlişkilere yakın kavramlar. Halkla İlişkiler ve İletişim, İletişimin tanımı, Kişilerarası İletişim- Etkin İletişim, Kitle İletişim Kuramları, Renkler, amblem, logo, slogan ve beden dili iletişimi
4 Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar, Halkla İlişkiler ve Reklam, Halkla İlişkiler ve Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Propaganda
5 Halkla İlişkilerin örgütlenme biçimi, Halkla İlişkilerin Yönetim Fonksiyonu, Halkla İlişkiler Departmanlarının Yapılanması
6 Halkla İlişkiler Meslek Elemanlarında Bulunması Gereken Özellikler ile görev ve sorumlulukları, Sunum, metin yazma, göstergebilim,kreatif, Halkla İlişkiler meslek ilkeleri, Halkla İlişkiler eğitimi
7 Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, Hedef kitlenin tanımı
8 Halkla İlişkilerde Medya İle İlişkiler, Halkla İlişkilerde Mecra seçimi, Etkin medya yönetimi ve takibi, Sektörel analiz ve medya uyumu, İşletme döngüsüne göre medya seçimi
9 Ara Sınav
10 Kurum içi halkla ilişkiler , Kurum içi Halkla İlişkilerin tanımı, kapsamı, Uygulama alanları. İç hedef kitlenin tanımı ve belirlenmesi
11 Haber nedir? Haber yazma teknikleri ve kuralları , Haber ve fotoğraf uyumu ve seçimi
12 Basın bülteni nedir? Basın Bülteni türleri , Basın Bülteninde Etkin Medya Analizi , Basın bülteni yazarken uyulması gereken kurallar, Örnek haber metinleri ve haber kurgu uygulamaları
13 Halkla İlişkilerde Organizasyon , Organizasyon /Event Yaratım Süreci , Basın Toplantıları , Basın Dosyası hazırlama, Sergi ve Fuarlar , Yarışmalar , Özel Organizasyonlar
14 Tv radyo yapımcı ve sunuculuk, haber yazma, toplantı yönetimi , Seminer ve örnek olay analizleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 0
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 3
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 0
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 2
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 0
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 2
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 4
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Tikveş, Özkan, (2008), Halkla İlişkiler ve İletişim, Beta Yayıncılık, İstanbul. Kalyon, Yeşim, (2007), Halkla İlişkiler, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)