Ders Adı Vergi Hukuku
Ders Kodu ISY-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) BUĞRA ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: ? Vergi hukuku ile ilgili bilimsel analiz ve değerlendirme yeteneğinin geliştirilmesi. ? Vergi problemleri ? Vergi Uyuşmazlıkları.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Vergi hukukunun tanımı ve kapsamı, konumu, vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, tarihsel gelişimi, kaynakları, yorum, vergilendirme işlemleri, vergi borcunun sona ermesi, vergi suç ve cezaları ve bunlara ilişkin genel kurallar, vergi suçluluğunu ortadan kaldıran nedenler, vergi cezalarını sona erdiren haller.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk Vergi Hukuku?nun işleyişini analiz edebilmek ve değerlendirebilmek.
Dersin Amacı Türk Vergi Hukuku?nun işleyişinin analizi ve değerlendirmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri, Konusu
  Ön Hazırlık: PEHLİVAN, O.,Vergi Hukuk, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. Vergi Usul Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı na ait dökümanlar
2 Vergi Hukukunun Kaynakları
  Ön Hazırlık: PEHLİVAN, O.,Vergi Hukuk, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. Vergi Usul Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı na ait dökümanlar
3 Vergi Kanunlarının Yer, Zaman Ve Anlam Bakımdan Uygulanması
  Ön Hazırlık: PEHLİVAN, O.,Vergi Hukuk, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. Vergi Usul Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı na ait dökümanlar
4 Vergilemeye İlişkin Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: PEHLİVAN, O.,Vergi Hukuk, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. Vergi Usul Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı na ait dökümanlar
5 Vergilendirme İşlemleri
  Ön Hazırlık: PEHLİVAN, O.,Vergi Hukuk, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. Vergi Usul Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı na ait dökümanlar
6 Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler
  Ön Hazırlık: PEHLİVAN, O.,Vergi Hukuk, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. Vergi Usul Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı na ait dökümanlar
7 Vergi Borcunun İntikali, Vergi Hukukunda Süreler
  Ön Hazırlık: PEHLİVAN, O.,Vergi Hukuk, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. Vergi Usul Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı na ait dökümanlar
8 Vergi Suç Ve Cezaları Kavram, Çeşitleri Ve Özellikleri, Ceza Ehliyeti
  Ön Hazırlık: PEHLİVAN, O.,Vergi Hukuk, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. Vergi Usul Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı na ait dökümanlar
9 Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Başlıca Vergi Suçları Ve Cezaları
  Ön Hazırlık: PEHLİVAN, O.,Vergi Hukuk, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. Vergi Usul Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı na ait dökümanlar
10 Vergi Suçlarında İştirak, Teşvik, Tekerrür, Ve Birleşme
  Ön Hazırlık: PEHLİVAN, O.,Vergi Hukuk, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. Vergi Usul Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı na ait dökümanlar
11 Vergi idaresi ve görevleri Verginin denetimi
  Ön Hazırlık: PEHLİVAN, O.,Vergi Hukuk, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. Vergi Usul Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı na ait dökümanlar
12 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları
  Ön Hazırlık: PEHLİVAN, O.,Vergi Hukuk, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. Vergi Usul Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı na ait dökümanlar
13 Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Yolu İle Çözümü
  Ön Hazırlık: PEHLİVAN, O.,Vergi Hukuk, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. Vergi Usul Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı na ait dökümanlar
14 Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 4
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 4
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 4
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 4
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 4
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 4
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 4
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 4
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 4
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 4
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 153    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)