Ders Adı Maliyet Muhasebesi l
Ders Kodu ISY-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-NURCAN NEGİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel Maliyet kavramlarının ve maliyet veri tabanının tanıtılması Bütçe sisteminin tanıtılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste işletmelerin maliyetleri, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin saptanması, direkt işçilik maliyetlerinin saptanması, genel imalat maliyetlerinin dağıtılması ve esnek genel imalat maliyetleri bütçelerinin hazırlanması, TDHP temelinde maliyet muhasebesi sisteminin uygulanması konularına değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Maliyet muhasebesinin işletme finansal sistemi içindeki yerinin ortaya konması
Dersin Amacı Üretim ve hizmet işletmeleri için temel maliyet kavramlarını ve maliyet sistemlerini tanıtma
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel Bilgiler ve Kavramlar-İşletmeler ve Maliyetleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
2 Maliyet Giderleri, Gruplandırılması, Türleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
3 Maliyet muhasebesinin muhasebe bilgi sistemi içindeki yeri ve satılan mamulün maliyeti tablosu
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
4 Malzeme maliyetlerinin sınıflandırılması, stok kontrol işlemleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
5 Malzeme hareketleri- stok değerleme yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
6 TDHP Muhasebe kayıtları
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
7 İşçilik maliyetleri: sınıflandırılması, takibi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
8 Ücret sistemleri, işçilik giderlerinin saptanması
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
9 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
10 İşçiliklerle ilgili özel durumların muhasebeleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
11 Genel İmalat Maliyetleri-Mamuller ve Gider Merkezi İlişkisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
12 Genel İmalat Maliyetleri Dağıtımı
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
13 GİM Dağıtım Tablolarının Düzenlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
14 Fleksibl (Esnek) GİM Bütçeleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 2
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 2
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 4
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 4
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 3
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 4
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 2
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 3
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 4
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 5 20
Sunum 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 139    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Büyükmirza, Kamil, “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi”, Gazi Kitabevi, Ankara. Büyükmirza, Kamil, “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi”, Gazi Kitabevi, Ankara. Karakaya, Mevlüt, (2007),“Maliyet Muhasebesi”, Gazi Kitabevi, Ankara. Lazol, İbrahim, (2004), “Maliyet Muhasebesi”, Ekin Kitabevi, Bursa.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)