Ders Adı Şirketler Muhasebesi
Ders Kodu ISY-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-NURCAN NEGİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Şirket türleri, faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunması ve ilgili muhasebe işlemlerinin yapılacak kabiliyetlerin kazanılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste şirketlere özel işlemler ve muhasebeleştirilmesi konuları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Şirket türleri, faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunması ve ilgili muhasebe işlemlerinin yapılacak kabiliyetlerin kazanılması
Dersin Amacı Şirketler hakkında genel açıklamaların, Türk mevzuatında şirketlere ilişkin düzenlemelerin, şirket türlerinin ve şirketlere ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi konularının öğrenciler tarafından kavranması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Şirketlere ilişkin temel kavramlar, şirket kavramının unsurları, şirketleşmenin amaçları
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
2 Adi şirketlere ilişkin genel bilgiler, adi şirketlerde kuruluş işlemleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
3 Kollektif şirketlere ilişkin genel bilgiler, kollektif şirketlerde kuruluş işlemleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
4 Komandit şirketlere ilişkin genel bilgiler, komandit şirketlerde kuruluş işlemleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
5 Limited şirketlere ilişkin genel bilgiler, limited şirketlerde kuruluş işlemleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
6 Anonim şirketlere ilişkin genel bilgiler, anonim şirketlerde kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri ve tahvil çıkarma işlemleri
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
7 Anonim şirketlerde kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
8 Anonim şirketlerde tasfiye işlemleri
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
9 ARASINAV
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
10 Anonim şirketlerde birleşme işlemleri
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
11 Limited şirketlerde kuruluş işlemleri ve sermaye hareketleri
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
12 Limited şirketlerde kar dağıtımı işlemleri
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
13 Hisseli komandit şirketlerde kuruluş işlemleri ve sermaye hareketleri
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
14 Hisseli komandit şirketlerde kar dağıtımı işlemleri
  Ön Hazırlık: Fikret Otlu, Şirketler Muhasebesi, Malatya SMMM Odası Yayınları, Malatya, 2009, s. 15-23.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 3
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 2
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 4
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 3
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 3
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 4
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 2
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 2
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 3
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Hilmi Kırlıoğlu, Şirketler Muhasebesi, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)