Ders Adı Finansal Tablolar Analizi
Ders Kodu ISY-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İşletmeler de kullanılan mali tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilme Mali analizlerde kullanılan teknikleri uygulayabilme Mali analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumu ve gelişme eğilimini yorumlayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mali tabloların ve analizlerin amaçları, mali tabloların çeşitleri ve düzenlenmesi, mali analiz ve finansal kararlar, mali analizin tanımı kapsamı ve çeşitleri, enflasyona göre mali tabloların düzeltilmesi genel değerlendirme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletmeler de kullanılan mali tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilme Mali analizlerde kullanılan teknikleri uygulayabilme Mali analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumu ve gelişme eğilimini yorumlayabilme
Dersin Amacı Öğrencilerin, İşletmelerde kullanılan malî tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilmesi, İşletmelerin malî analizinde kullanılan teknikleri uygulayabilmesi, Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilmesi ve Bilgisayar ile malî analiz tekniklerini uygulayabilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel Mali Ve Tali Tablolar
2 Mali Analizin Yapılmasının Amacı, Kavramı Ve Çeşitleri
3 İşletmelerde Kullanılan Mali Tablolar Ve İlkelerinin Açıklanması
4 Mali Tabloların Belirlenen Standartlara Göre Düzenlenmesi
5 Mali Analiz Teknikleri
6 Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği
7 Dikey Yüzde Yöntemi
8 Trend (Eğilim) Yüzdeleri Yöntemi
9 Oran Analizi
10 Fon Akım Tablosu
11 Nakit Akim Tablosu
12 Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
13 Proforma Tablosu Ve Konsolide Tablolar
14 Örnek Uygulama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 3
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 1
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 2
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 1
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 1
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 2
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 0
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 3
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Adem ÇABUK- İbrahim LAZOL. Mali Tablolar Analizi, Nobel Yayınları, 2008, Ankara. Ferruh ÇÖMLEKÇİ- Halim SÖZBİLİR ve Sabri BEKTÖRE. Mali Tablolar Analizi, Gülen Ofset, 2006, Eskişehir Ertuğrul ÇETİNER. İşletmelerde Mali Analiz, Gazi Kitabevi, 4. Baskı, 2005, Ankara.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)