Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe
Ders Kodu ISY-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belli başlı belgeleri kavrayabilme 2. Muhasebe paket programını kullanabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Muhasebe ile ilgili temel kavramları ( bilânço, hesap, hesap planı vb.) ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayabilme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belli başlı belgeleri kavrayabilmek Muhasebe paket programını kullanabilmek
Dersin Amacı Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme. Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme. Bilgisayar ortamında Finansal Tabloları düzenleyebilme. Muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 ETA-7 ticari paket program tanıtımı
2 Stok Modülü
3 Cari Modülü
4 Fatura Modülü
5 İrsaliye Modülü
6 Muhasebe Modülü
7 Muhasebe Modülü
8 Muhasebe Modülü
9 Ara Sınav
10 Muhasebe Modülü
11 Raporlar Modülü
12 Raporlar Modülü
13 Örnek Çözümü
14 Örnek Çözümü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 1
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 4
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 1
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 1
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 1
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 1
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 0
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 0
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 138    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Bilgisayarlı Muhasebe, Yrd.Doç.Dr.Raif PARLAKKAYA Bilgisayarlı Muhasebe, Yrd.Doç.Dr.Aydın KARAPINAR
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)