Ders Adı Uluslararası Pazarlama
Ders Kodu ISY-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Uluslararası pazarlama kavramı ve gelişiminin öğrenilmesi 2)Uluslararası pazarlamada başarılı olabilmek için gerekli stratejilerin kavranması 3)Uluslar arası pazarlama karmasının ayrıntılı biçimde ele alınıp incelenmesi sonucu uluslararası pazarlara girerken, girdikten sonra mevcut durumun devam ettirilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlamada ne gibi yöntemler ve nasıl bir yol izleneceğinin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslar arası pazarlama kavramı ve gelişimi, uluslararası pazarlama araştırması, uluslararası pazarlama karması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Uluslararası pazarlama kavramı ve gelişiminin öğrenilmek 2)Uluslararası pazarlamada başarılı olabilmek için gerekli stratejilerin kavramak 3)Uluslar arası pazarlama karmasının ayrıntılı biçimde ele alınıp incelenmesi sonucu uluslararası pazarlara girerken, girdikten sonra mevcut durumun devam ettirilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlamada ne gibi yöntemler ve nasıl bir yol izleneceğinin öğrenmek
Dersin Amacı Öğrencilere uluslararası bağlamda pazar bilgisi sağlanması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel bilgi ve kavramlar
2 Uluslararası pazarlama araştırmaları
3 Uluslararası pazar çevresi
4 Uluslararası tüketici davranışları
5 Uluslararası mal politikaları
6 Ambalajlama ve marka
7 Uluslararası fiyatlandırma
8 Fiyatlandırmada uygulanan stratejiler
9 İhracat bedellerinin ödenmesinde kullanılan yöntemler
10 Uluslararası pazarlamada dağıtım
11 Yurtdışında üretim
12 Uluslararası pazarlamada tutundurma
13 Uluslararası pazarlamada örgütlenme ve kontrol
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 2
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 2
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 1
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 2
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 2
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 0
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 3
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Karafakioğlu, Mehmet. Uluslar arası Pazarlama Yönetimi, Beta yayınevi. 2008 2) Seyidoğlu, Halil. Uluslararası Finans, Güzem yayınları. 1997 3) Akat, Ömer. Uluslararası Pazarlama, Ekin, 2008
Materyal
Dökümanlar Konu paylaşımının yapılması ve sunumu.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)