Ders Adı Pazarlama İletişimi
Ders Kodu ISY-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Eylem Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İletişim kavramını öğrenir 2) Pazarlama iletişimini sağlayıcı yöntemlerin kavrar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişim kavramı, öğeleri ve süreci, pazarlama iletişimi kavramı, öğeleri, stratejileri, süreci, pazarlama iletişiminin başarısını etkileyen faktörler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İletişim kavramını öğretilmesi 2) Pazarlama iletişimini sağlayıcı yöntemlerin kavranması
Dersin Amacı İletişim kavramı ve pazarlamada iletişim faaliyetlerinin öğretilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İletişim kavramı ve öğeleri
2 Pazarlama iletişimi amaçları ve stratejileri
3 İletişim türleri, kitle iletişim ve kişilerarası iletişim
4 Pazarlama iletişiminin öğeleri
5 Tutundurma faaliyetleri, reklam, halkla ilişkiler ve duyurum, kişisel satış, satış tutundurma.
6 Tutundurma karmasını etkileyen faktörler
7 Tutundurma stratejileri
8 Ürün, marka ve ambalajın iletişimdeki yeri ve önemi
9 Dağıtım stratejileri ve iletişim
10 Fiyatlandırma stratejileri ve iletişim
11 Doğrudan pazarlama yöntemiyle iletişim, güçlü yönleri.
12 Pazarlama iletişimi uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler
13 Pazarlama iletişimi uygulamalarının değerlendirilmesi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 1
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 1
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 2
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 1
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 1
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 1
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 1
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 2
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 3
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Pazarlama İletişimi, Yavuz Odabaşı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1995
Materyal
Dökümanlar Ömer Torlak, Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, 2006 Tek, Ömer Baybars ve Özgül, Engin (2005). Modern Pazarlama İlkeleri. İzmir: Birleşik Matbaacılık.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)