Ders Adı Stratejik Yönetim
Ders Kodu ISY-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Eylem Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İşletme stratejilerinin değerlendirilmesi ile ilgili temel ekonomik kavram ve ilkeler 2) Farklı pazarların doğasını ve gelişimini tespit edebilecek analizlerin yapılabilmesi 3) Stratejik tercihlerin doğası ve karar vermede enformasyon ve riskin önemi 4) Stratejik analiz araçlarının neler olduğu ve her bir analiz aracının strateji geliştirmede rolü 5) İşletme ve şirket düzeyinde stratejilerin neler olduğu ve nasıl belirlendiği 6) Seçilen bir alternatif stratejinin nasıl uygulanabileceği
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Stratejik yönetim sürecinin nasıl gerçekleştiği, stratejik kararların özellikleri, dış çevre analizleri, endüstri dalı analizi, amaç, hedef, misyon, amaç yapısı ve hiyerarşisi, iç çevre analizi, swot analizi, strateji türleri, strateji formülasyonu ve portföy analizleri konularına değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletme stratejilerinin değerlendirilmesi
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin, şirket ve isletme düzeyinde stratejilerin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanabileceğine ilişkin genel çerçeveyi öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede yöneticilerin belirsizlik şartlarını nasıl yönetebildikleri, nasıl strateji geliştirdikleri ve geleceği sekilendirecek kararları nasıl verebildiklerini anlamaları sağlanacaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Stratejik yönetim ile ilgili terim ve kavramlar
2 Stratejik yönetim sureci ve unsurları
3 Genel cevre analizi
4 Sektorel cevre analizi
5 Isletme analizi
6 Cevre unsurlarının ölçülmesi ve durum belirleme matrisleri
7 Stratejik yön belirleme
8 Arasınav
9 Temel stratejiler ve alt grupları
10 Rekabet stratejileri
11 Çeşitlendirme stratejileri
12 İşletme analizleri
13 İşletme analizleri
14 İşletme analizleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 3
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 1
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 4
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 2
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 1
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 5
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 1
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 2
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 2
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar İşletmelerde Stratejik Yönetim, Hayri Ülgen-S.Kadri Mirze, Literatür yayınları, 2003. (Ders Kitabı) Erol Eren, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Der Yayınları, 1997.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)