Ders Adı Entellektüel Sermaye Yönetimi
Ders Kodu ISY-222
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilginin önemi ve kurumlarda bilgi yönetiminin önemini açıklayabilir. Bilginin türlerini ve bilgi hiyerarşisini kavrar. Kurumsal bilginin üretimi ve yönetimi için kullanılan yöntem, araçları tanır. Entelektüel Sermaye Kavramı, Unsurları ve bilgi yönetimi ile ilişkisini açıklayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bİlgi, bilgi ekonomisi, bilgi işçisi,bilgi toplumunda bilginin önemi Entelektüel sermaye kavramı ve tarihsel gelişimi Entelektüel sermayenin temel unsurları:insan sermayesi Yapısal(örgütsel)sermaye Müşteri (İlişki ) sermayesi Tedarikçi sermayesi Entelektüel sermaye yönetimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Entelektüel sermayenin önemini ve gereklerini kavrayabilmek. Entelektüel sermaye kavramını, temel bileşenlerini ve ölçüm yöntemlerini öğrenebilmek,
Dersin Amacı Entelektüel sermaye kavramını, temel bileşenlerini ve ölçüm yöntemlerini öğrenebilmek, entelektüel sermayenin önemini ve gereklerini kavrayabilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bilgi, bilgi ekonomisi, bilgi işçisi,bilgi toplumunda bilginin önemi
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
2 Entelektüel sermaye kavramı ve tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Kolektif (2008). Entelektüel Sermaye: Teori, Uygulama ve Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi.
3 Entelektüel sermayenin temel unsurları:insan sermayesi
  Ön Hazırlık: Arıkboğa, Ş. (2003). Entelektüel Sermaye, Derin Yayınları, İstanbul.
4 Yapısal (Örgütsel) sermaye
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
5 Müşteri (İlişki ) sermayesi
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
6 Tedarikçi sermaye
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
7 Entelektüel sermaye yönetimi
  Ön Hazırlık: Kolektif (2008). Entelektüel Sermaye: Teori, Uygulama ve Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi.
8 Entelektüel sermayenin ölçülebilirliği
  Ön Hazırlık: Arıkboğa, Ş. (2003). Entelektüel Sermaye, Derin Yayınları, İstanbul.
9 Bütüne ilişkin ölçümler
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
10 İnsan sermayesi ölçümleri
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
11 Yapısal sermaye ölçümleri
  Ön Hazırlık: Kolektif (2008). Entelektüel Sermaye: Teori, Uygulama ve Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi.
12 Müşteri sermayesi ölçümleri
  Ön Hazırlık: Arıkboğa, Ş. (2003). Entelektüel Sermaye, Derin Yayınları, İstanbul.
13 Entelektüel sermaya yönetimi modelleri ve Skandia Kılavuz Modeli
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
14 Vaka analizi ve tartışma
  Ön Hazırlık: Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 2
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 1
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 0
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 1
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 1
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 2
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 2
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Stewart, T.A. (1997). Entelektüel Sermaye :Kuruluşların Yeni Zenginliğ, MESS Yayınları, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, İstanbul. Arıkboğa, Ş. (2003). Entelektüel Sermaye, Derin Yayınları, İstanbul. Kolektif (2008). Entelektüel Sermaye: Teori, Uygulama ve Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)