Ders Adı Tedarik Zincir Yönetimi
Ders Kodu ISY-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Lojistik ve Tedarik zinciri ve kavramlarını detaylı tanıtmak ve önemini günümüz iş dünyasındaki önemini kavramak Mevcut lojistik sistemlerini kritik bir gözle değerlendirebilmek, eksiklerini görerek, daha iyi zincir ve sistemlerin tasarımının yapılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Lojistik ve Tedarik zinciri ve ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra bu tür sistemlerin dizayn ve uygulama aşamasında göz önüne alınacak faktörler üzerinde durulacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Lojistik yönetimi, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak üzere, her türlü ürün, hizmet ve onlarla ilgili bilginin başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar etkin ve verimli şekilde ileri ve ters yönlü akışının gerçekleştirilmesi, depolanması, denetlenmesi ve planlanmasıdır. Dersin amacı lojistik yönetimi ve tedarik zinciri yönetiminde kullanılan yaklaşım, model ve yöntemlerin açıklanmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Üretim ve Lojistik Kavram ve Fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
2 Lojistik ve Tedarik Zinciri Kavramları
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
3 Lojistik, tedarik zinciri ve rekabet stratejisi
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
4 Lojistik Yönetimi ve Organizasyonu
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
5 Lojistik ve müşteri değeri
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
6 Lojistikte Performans ve maliyet Yönetimi
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
7 Müşteri hizmetleri yönetimi
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
8 Taşımacılık
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
9 Depo yönetimi
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
10 Lojistik ve bilgi ve iletişim sistemleri
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
11 Stok yönetimi
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
12 Ters lojistik
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
13 Lojistikte taşıma işleri komisyoncusu
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Sunum Dosyası ve Ders Notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 0
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 0
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 0
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 0
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 0
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 0
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 0
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar CHRISTOPHER, M., “logistics and Supply Chain Management”, Third edition, Prentice Hall, London, 2005. LAMBERT, D., M., STOCK, J., R., “Strategic Logistic Management”, Third Edition, IRWIN, 1992. CHRISTOPHER, M., PECK, H., “Marketing Logistics”, Second Edition, Butterworth, Heinemann, Oxford, 2003. ÇANCI, M., ERDAL, M., “Lojistik Yönetimi”, Genişletilmiş 3. Baskı, Utikad yayınları, İstanbul, 2009. ERDAL, M., SAYGILI, M., S., “Lojistik İşletmelerinde Yönetim-Organizasyon ve Filo Yönetimi”, Utikad Yayınları, İstanbul, 2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)