Ders Adı İşletmelerde Psikolojik Sorun ve Şikayetler
Ders Kodu ISY-226
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Meriç PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mağduriyetin önüne geçmeyi öğrenmek Saldırganlığın önüne geçmeyi öğrenmek Psikolojik tacizin örgütsel ve toplumsal sebeplerini öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Psikolojik taciz, başa çıkma yöntemleri, hukuki süreç
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mobbing konusunda bilinçlendirme
Dersin Amacı Psikolojik tacizin ne olduğunun ve onunla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiğinin aktarılması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Psikolojik tacizin tanımı ve içeriği
2 Psikolojik taciz türleri
3 Psikolojik taciz süreci
4 Psikolojik tacizin nedenleri
5 Kişilik bozuklukları
6 Mağdurlar ve mağduriyet
7 Psikolojik taciz tanıklığı
8 Psikolojik tacizin örgütsel ve sosyal nedenleri
9 Psikolojik tacizin sonuçları
10 Psikolojik tacizin örgütsel sonuçları
11 Psikolojik tacizle başa çıkma
12 Bireysel önlem ve müdahaleler
13 Örgütsel önlem ve müdahaleler
14 Psikolojik tacizle ilgili dünya ve Türkiye'den çeşitli araştırma sonuçları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Jale MİNİBAŞ-POUSSARD, Meltem İDİĞ-ÇAMUROĞLU, Psikolojik Taciz-İşyerindeki Kabus, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009
Diğer Kaynaklar Jale MİNİBAŞ-POUSSARD, Meltem İDİĞ-ÇAMUROĞLU, Psikolojik Taciz-İşyerindeki Kabus, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009
Materyal
Dökümanlar Jale MİNİBAŞ-POUSSARD, Meltem İDİĞ-ÇAMUROĞLU, Psikolojik Taciz-İşyerindeki Kabus, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)