Ders Adı İşletmelerde Psikolojik Sorun ve Şikayetler
Ders Kodu ISY-226
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Eylem Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İşletmelerde oluşan psikolojik sorunların nedenlerini öğrenir İşletmelerde oluşan psikolojik sorunların çözüm yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur Stres nedenlerini ve stresle başedebilme yollarını öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletmelerde yaşanan psikolojik sorun ve şikayetlerin tanımları, nedenleri ve çözüm yöntemleri, iş analizleri, mülakat teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletmelerde oluşan psikolojik sorunların nedenlerini öğrenmek İşletmelerde oluşan psikolojik sorunların çözüm yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak Stres nedenlerini ve stresle başedebilme yollarını öğrenmek
Dersin Amacı İşletmelerde yaşanan ve yaşanabilecek psikolojik sorunları öğrenebilmek, bunlar için düzeltici uygulamaları öğrenmek, önlem almayı öğrenmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İşletmelerde yaşanan psikolojik sorunlara giriş
2 Monotonluk kavramı ve monotonluğun nedenleri
3 Monotonluğu önlemek için alınabilecek önlemler
4 İşe devamsızlık sorunu ve nedenleri, önlemleri
5 İşten ayrılma nedenleri, personel devir hızı kavramı ve ölçülmesi
6 İşyerinde fiziksel ortamın önemi ve psikolojik etkileri
7 İşyerinde stres, tanımı, stresin aşamaları, nedenleri ve çözüm önerileri
8 İş analizi kavramı, önemi ve aşamaları
9 İş analizi taslağının hazırlanması
10 İşe alım sürecinde testler
11 İşe alımda mülakat tanımı, süreci ve türleri
12 İşyerinde mobbing, tanımı, nedenleri ve çözüm önerileri
13 Örnek uygulama ve analizler
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 1
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 1
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 1
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 3
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 1
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 1
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 1
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 1
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 3
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 4
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basın Yayım Örgütsel Davranış, Başaran, İbrahim Ethem, Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, 1998.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)