Ders Adı Kobi Yönetimi
Ders Kodu ISY-227
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Elif SEVGİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Aile şirketlerinin aşamaları, aile şirketleri yaşam eğrisi konularını kavrama Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve kurumsal yönetim konularını kavrama Aile anayasası, aile şirketlerinde gelecek kuşakların eğitimi konuları hakkında bilgi sahibi olma Aile şirketlerinde profesyonel yönetim ve karar verme konuları hakkında bilgi sahibi olma. KOBİ?lerin sorunlarını çözüm yollarını tartışabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Aile işletmelerinde çatışma yönetimi, Profesyonel Yönetim, kurumsallaşma, karar verme, aile işletmelerinin hayat eğrisi, stratejik yönetim ve KOBİler, sorun yolları ve çözüm önerileri konuları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Girişimci ve girişimcilik kavramlarını kavramak. Aile işletmelerinde olası problemlere çözüm bulmak. Aile işletmelerinde ve KOBİ'lerde yönetim fonksiyonun görevlerini kavramak.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, aile şirketlerinin hangi yöntemleri uygulayarak sürdürülebilir başarıyı sağlayabilecekleri ve bu yolla kurumsallaşmaları üzerine bir bakış açısı sağlamayı amaçlar. Bu derste öğrencilere, aile şirketlerinin aşamaları, aile şirketleri yaşam eğrisi, aile şirketlerinde kurumsallaşma ve kurumsal yönetim konuları aktarılır. Aynı zamanda öğrenciler bu derste, aile anayasası, aile şirketlerinde gelecek kuşakların eğitimi ve aile şirketlerinin stratejik yönetimi konularında da bilgi sahibi olurlar.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Aile İşletmeleri ve İşletmecilik Sorunları
2 Aile İşletmelerinde Gelecek Nesillerin Yetiştirilmesi
3 Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma
4 Aile İşletmelerinde Profesyonel Yönetim
5 Aile İşletmelerinde Karar Verme
6 Aile İşletmelerinde Servet Yönetimi ve Finansal Yapı
7 Aile İşletmelerinde Yönetimin Devri
8 Aile İşletmelerinde Değişim ve Yenilik Yönetimi
9 Girişimcilik ve Aile İşletmelerinin Yaşam Döngüsü
10 KOBİ Kavramının Tanımı
11 KOBİ’lerin Ekonomideki Yeri Ve Önemi
12 Türkiye’de KOBİ’ler
13 KOBİ’lerin Sorunları Ve Çözüm Yolları
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 3
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 1
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 3
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 3
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 3
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 2
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 1
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 2
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Aile Şirketleri, Osman Uluyol, Medipress Yayıncılık Aile Şirketlerinin Yönetimi, Arman Kırım, Sistem Yayıncılık Aile Şirketleri, İlhami Fındıkçı, Alfa Yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)