Ders Adı Kamu Yönetimi
Ders Kodu ISY-228
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kamu yönetiminin temel kavramlarının öğrenilmesi 2. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin kavranılması 3. Kamu görevlilerinin tanımlanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yönetim kavramının detaylı bir şekilde ele alınması, yönetim biliminin konu ve kapsamı, hangi öğelerden meydana geldiği, bir bilim olarak ortaya çıkışı, yönetim biliminin tarihsel gelişim süreçleri ve örgüt kuramları (klasik örgüt kuramı-neo-klasik örgüt kuramı-modern yaklaşımlar, yönetime yeni yaklaşımlar ve eleştirel kuramlar), Türkiye?nin yönetimin yapısının genel nitelikleri (Türk devletini yönetsel özellikleri-merkezi yönetim-yerel yönetim ayrımı),dünya?da yönetim anlayışı ve bunun Türk kamu yönetimine yansımaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders ile öğrenciye yönetim tarihi, yönetim kavram, ilke ve kuramları, yönetim sürecinin niteliği ve başlıca sorunları hakkında genel bir formasyon kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye yönetim tarihi, yönetim kavram, ilke ve kuramları, yönetim sürecinin niteliği ve başlıca sorunları hakkında genel bir formasyon kazandırılması amaçlanmaktadır. Derste yönetim süreci kamu yönetimi ile ilişkilendirilmek sureti ile ele alınacaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yönetim Nedir? Kavram İncelemeleri
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Eyüp G. İsbir/ Dr. M. Akif Özer/ Prof. Dr. Burhan Aykaç/ Prof. Dr. Nuri Tortop/ Dr. Hüseyin Yayman, Yönetim Bilimi, Der:Nuri Tortop, NOBEL YAYIN DAĞITIM, Ankara 2007.
2 Yönetim Biliminin Konusu ve Kapsamı
  Ön Hazırlık: M. Şerif Şimşek, Yönetim ve Organizasyon, Mikro Dizgi, Konya 1996.
3 Yönetimin Öğeleri
  Ön Hazırlık: Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul 2007.
4 Yönetimin ve Yönetim Biliminin Gelişimi (20. Yüzyıldan önceki dönem Yönetim Tarihine Bakış)
  Ön Hazırlık: Turgay Ergun, Kamu Yönetimi, TODAİ Yayınları, Ankara 2004.
5 Yönetim Kuramları (Klasik Örgüt Kuramları)
  Ön Hazırlık: Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimi, OTDÜ Yayıncılık, Ankara 2003.
6 Yönetim Kuramları (Neo Klasik Örgüt Kuramları)
  Ön Hazırlık: Ahmet Hamdi Aydın, Yönetim Bilimi Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008.
7 Yönetim Kuramları (Modern Yaklaşımlar)
  Ön Hazırlık: Ali Öztekin, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara., M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007
8 Yönetim Kuramları (Yeni Yaklaşımlar: Yeni Kamu İşletmeciliği-Yönetişim)
  Ön Hazırlık: Cahit EMRE, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayıncılık, Ankara 2003; Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; Şinasi AKSOY, Yılmaz ÜSTÜNER, Kamu Yönetimi, Nobel Yay., Ankara 2007
9 Yönetim Kuramları (Eleştirel Yaklaşımlar)
  Ön Hazırlık: M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007
10 Türkiye’nin yönetimin yapısının genel nitelikleri
  Ön Hazırlık: Aykaç, Burhan-Durgun Şenol- Yayman, Hüseyin (Der.), Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yargı Yayınevi, Ankara 2003
11 Türk yönetim yapısı içinde merkezi yönetimin yapılanması
  Ön Hazırlık: Şeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Turhan Kitabevi, Ankara 2006.
12 Türk yönetim yapısı içinde yerel yönetimlerin yapılanması
  Ön Hazırlık: Şeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Turhan Kitabevi, Ankara 2006, Ali Öztekin, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
13 Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Eyüp G. İsbir/ Dr. M. Akif Özer/ Prof. Dr. Burhan Aykaç/ Prof. Dr. Nuri Tortop/ Dr. Hüseyin Yayman, Yönetim Bilimi, Der:Nuri Tortop, NOBEL YAYIN DAĞITIM, Ankara 2007.
14 Avrupa Birliği ve Türk Kamu Yönetimi
  Ön Hazırlık: Uğur Ömürgönülşen, Kemal Öktem, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, İmaj Yayınevi, Ankara 2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 2
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 3
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 2
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 2
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 1
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 1
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 2
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 2
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Yukarıda belirtilen eserler
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Eyüp G. İsbir/ Dr. M. Akif Özer/ Prof. Dr. Burhan Aykaç/ Prof. Dr. Nuri Tortop/ Dr. Hüseyin Yayman, Yönetim Bilimi, Der:Nuri Tortop, NOBEL YAYIN DAĞITIM, Ankara 2007., M. Şerif Şimşek, Yönetim ve Organizasyon, Mikro Dizgi, Konya 1996., Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul 2007., Turgay Ergun, Kamu Yönetimi, TODAİ Yayınları, Ankara 2004, Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimi, OTDÜ Yayıncılık, Ankara 2003., Ahmet Hamdi Aydın, Yönetim Bilimi Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, Ali Öztekin, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara., M.Akif ÇUKURÇAYIR,G.GÖKÇE, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Çizgi Kitabevi, Konya 2007, Cahit EMRE, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayıncılık, Ankara 2003; Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, İstanbul 2007; Şinasi AKSOY, Yılmaz ÜSTÜNER, Kamu Yönetimi, Nobel Yay., Ankara 2007, Uğur Ömürgönülşen, Kemal Öktem, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, İmaj Yayınevi, Ankara 2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)