Ders Adı Lojistik Yönetimi
Ders Kodu ISY-230
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Çalışma konusu hakkında birincil ve ikincil verilere ulaşma becerileri kazandırılması Kaynak taramasının nasıl yapılacağına ve ulaşılan kaynakların çalışmaya nasıl entegre edileceğine dair beceriler kazandırılması Çalışma konusu hakkında birincil ve ikincil verilere ulaşma becerileri kazandırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrencinin lojistik ve lojistik yönetimi ile ilgili temel bilgileri alması, depolama, sigortalama Elleçleme vs. gibi alanıyla ilgili detaylı bilgilerin edinilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin mesleki alanda yönelimini ve bilgisini artırmak Kaynak taramasının nasıl yapılacağına ve ulaşılan kaynakların çalışmaya nasıl entegre edileceğine dair beceriler kazandırmak Çalışma konusu hakkında birincil ve ikincil verilere ulaşma becerileri kazandırmak
Dersin Amacı Bu dersin amacı lojistik yönetimiyle ilgili temel fonksiyonların aktarılmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Lojistik Ve Lojistik Kavramlarının Gelişimi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
2 Lojistik Yönetimi Ve Freight Forwarder’ın Gelişi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
3 Freight Forwarder’ın Lojistiğin Gelişine Katkısı
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
4 Taşıma Türleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
5 Hizmet Yönetimi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
6 Depolama İşlemleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
7 Antrepo İşlemleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
8 Dış Ticaret İşlemleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
9 Gümrükleme
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
10 Bilgisayarlı Gümrükleme İşlemlerini Gelişimi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
11 Dış Ticarette Teslim Şekilleri
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
12 Elleçlemenin Kavramsal Çerçevesi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
13 Stok Yönetimi
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
14 genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Konu hakkında araştırma yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 3
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 1
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 2
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 2
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 2
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 1
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 1
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 1
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 107    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Çancı, Halil- Erdal, Murat, Lojistik Yönetimi Ve Freight Forwarder El Kitabı 1, UTİKAD, 2003. Çancı, Halil- Erdal, Murat, ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ Ve Freight Forwarder El Kitabı 2, UTİKAD, 2003.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)