Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu ISY-235
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Afife Esin ATAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş yaşamında başarılı olma yöntemlerini kavrayabilme 2) Girişimcilik konusunun temel kavramlarını açıklayabilme 3) Küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme 4) Girişimciliğin ekonomideki önemini kavrayabilme 5) Türkiye’de girişimci olma şekillerini tanıyabilme 6) Küçük işletmelerin çeşitlerini ve ekonomiye katkılarını kavrayabilme 7) Küçük işletmelerin kuruluş sürecini kavrayabilme 8) Küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman fonksiyonlarını bütünlük içerisinde kavrayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi ve özellikleri, türleri, küçük işletme yönetimi konuları incelenecektir. 1) Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş yaşamında başarılı olma yöntemlerini kavrayabilme 2) Girişimcilik konusunun temel kavramlarını açıklayabilme 3) Küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme 4) Girişimciliğin ekonomideki önemini kavrayabilme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders girişim ve girişimci kavramlarının açıklanmasını, küçük işletmelerin kurulması ve işleyişinin bilinmesini teori ile uygulama bazında birleştirmeyi amaçlar. Öğrencileri iş hayatında girişimciliğe özendirmek, küçük işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları ve başarısızlık nedenlerini tartışmayı hedeflemektedir.
Dersin Amacı Bu ders girişim ve girişimci kavramlarının açıklanmasını, küçük işletmelerin kurulması ve işleyişinin bilinmesini teori ile uygulama bazında birleştirmeyi amaçlar. Öğrencileri iş hayatında girişimciliğe özendirmek, küçük işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları ve başarısızlık nedenlerini tartışmak da amaçlanır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş ve girişimcilikle ilgili temel kavramlar Girişimciliğin sosyal, ekonomik açıdan önemi.
2 Girişimciliğin sosyal, ekonomik açıdan önemi Girişimci olma süreci, Türkiye’de ve Dünyada girişimcilik ve tarihi.
3 Girişimci olma süreci, Türkiye’de ve Dünyada girişimcilik ve tarihi
4 Yeni iş fikirleri, Risk Sermayesi ve Diğer Sermaye Bulma Yöntemleri
5 Girişimcilik Türleri ve Girişimcilik Kültürü. Başarılı Girişimcilik Öyküleri.
6 Başarılı Girişimcilik Öyküleri. Türkiye’de Girişimciliğin Özendirilmesi.
7 Türkiye’de Girişimciliğin Özendirilmesi. Küçük İşletmelerin Yönetim Fonksiyonu ve Yeni Yönetim Yaklaşımları.
8 Küçük İşletmelerin Yönetim Fonksiyonu ve Yeni Yönetim Yaklaşımları
9 Küçük İşletmelerin Üretim Fonksiyonu ve Üretim Teknikleri
10 Küçük İşletmelerin Pazarlama Yapısı, Sorunları ve Pazarlama Teknikleri
11 Küçük İşletmelerin İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Fonksiyonları.
12 Küçük İşletmelerin Finansman Yapısı, Sorunları ve Finansman Teknikleri
13 Türkiye’de Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları
14 Genel Değerlendirme. Genel Değerlendirme. Genel Değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 5
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 3
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 3
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 3
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 5
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 3
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 3
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 3
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 3
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 3
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 3
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 3
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 3
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1)ÇELİK, A. Ve AKGEMCİ, T. Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler.Nobel Yayın Dağıtım, 1998, Ankara. 2)DÖM, Serpil. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yayıncılık, 2006, Ankara 3)KÜÇÜK, Orhan. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 2007, Ankara. 4)MÜFTÜOĞLU, Tamer. Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOBİ’ler, Turhan Kitabevi, 2002,
Diğer Kaynaklar 1)ÇELİK, A. Ve AKGEMCİ, T. Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler.Nobel Yayın Dağıtım, 1998, Ankara. 2)DÖM, Serpil. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yayıncılık, 2006, Ankara 3)KÜÇÜK, Orhan. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 2007, Ankara. 4)MÜFTÜOĞLU, Tamer. Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOBİ’ler, Turhan Kitabevi, 2002,
Materyal
Dökümanlar 1)ÇELİK, A. Ve AKGEMCİ, T. Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler.Nobel Yayın Dağıtım, 1998, Ankara. 2)DÖM, Serpil. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yayıncılık, 2006, Ankara 3)KÜÇÜK, Orhan. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 2007, Ankara. 4)MÜFTÜOĞLU, Tamer. Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOBİ’ler, Turhan Kitabevi, 2002,
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)