Ders Adı Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Ders Kodu ISY-237
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Tolga GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Araştırma konusu ile kaynaklara ulaşma becerisini elde eder, 2) Araştırma yaparak bilimsel bir konuyu analiz eder, 3) Bir raporu etkili bir şekilde ve yazım kurallarına uygun yazabilme becerisi kazanır., 4) Yürütülen bir çalışmayı sözlü sunma yeteneğini geliştirir..
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrencinin Araştırma Yapmasını, Rapor Hazırlamasını Ve Sunuş Yapmasını Sağlamak Amacıyla Plan, Hazırlık Ve Yazım, Anlatım Konularında Öğrencilerin Seçtikleri Konulara Göre Uygulamalar yapmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciye araştırma tekniklerini öğretmek ve uygulamasını yaptırmak.
Dersin Amacı Araştırma tekniklerinin öğretilmesi,bir konu hakkında bilgi toplama ve rapor hazırlama.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çalışma konularının öğrencilere dağıtılması
2 Çalışma alanları ile ilgili plan, hazırlık, yazım ve anlatım çalışmalarında bulunma
3 Teorik bilgileri uygulamaya aktarma
4 Teorik bilgileri uygulamaya aktarma
5 Teorik bilgileri uygulamaya aktarma
6 Teorik bilgileri uygulamaya aktarma
7 Öğrenci çalışmalarını inceleme
8 Öğrenci çalışmalarını inceleme ve değerlendirme.
9 Öğrenci çalışmalarını inceleme ve değerlendirme.
10 Öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dokümanları dosya seklinde sunması
11 Öğrencilerin ödevlerine ilişkin belge ve dökümanları toplayarak dosya şeklinde sunması
12 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
13 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
14 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 4
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 99    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1) Metin Lütfi Baydar, Hüseyin Gül, Ata Akçıl "Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri SDÜ Basımevi, Isparta, 2009. 2) Niyazi Karasar ‘Araştırmalarda Rapor Hazırlama’ Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2001. 3) Halil Seyidoğlu ‘Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı’ Gizem Yayınları, İstanbul,2000.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)