Ders Adı Proje Yönetimi
Ders Kodu ISY-805
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doktor Öğretim Görevlisi Murat Yusuf UÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları öğrenciler aldıkları bu ders sayesinde nasıl proje hazırlanacağını öğrenecekler Projenin tanımı ve ilkeleri konusunda bilgi sahibi olucaklar Örnek projeler ile proje hazırlama metodunu öğrenecekler Ekip çalışmasının önemini bilecekler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Proje, Proje Yönetimi, Planlama, Fizibilite çalışmaları, Risk Yönetimi, Bilimsel Yönetim, Proje hazırlama, Örnek Projeler, Proje Yönetiminin önemi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencileri proje hazırlama konusunda bilgilendirmek Proje yönetiminin önemi farkına varmak
Dersin Amacı Bu dersin amacı bölüm öğrencilerini proje ve proje yönetimi konusunda eğitmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Proje ve Proje Yönetimi
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
2 Proje Planlama
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
3 Proje Örnekleri
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
4 Bilimsel Yönetim
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
5 Risk Yönetimi
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
6 Ekip Çalışması
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
7 Ar-Ge Teşvik Kanunu
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
8 Proje hazırlama
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
9 Fizibilite Projeleri
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
10 Yatırım Projeleri
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
11 Bilgisayarlı Proje Yönetimi
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
12 Proje Yönetiminde Bütçe
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
13 Proje Kuruluşları
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
14 Proje Yapımı Destekleri
  Ön Hazırlık: Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 1
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 1
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 1
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 1
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 3
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 5
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 5
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 3
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 1
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 1
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 5
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 3
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 3
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM Proje Yönetim Dünyası Dergisi, Türkiye Şubesi, ve Ders sunumları
Diğer Kaynaklar Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM Proje Yönetim Dünyası Dergisi, Türkiye Şubesi, ve Ders sunumları
Materyal
Dökümanlar Proje Yönetimi ve Danışmanlık, Burhan ALBAYRAK, Alfa Yay., 1998 Proje Yönetimi, Harvard İşletme Okulu Yay., 2006,Optimist yayınları,Cev. Ahmet KARDAM Proje Yönetim Dünyası Dergisi, Türkiye Şubesi, ve Ders sunumları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)