Ders Adı Zaman Toplantı Yönetimi
Ders Kodu ISY-807
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-Hatice BAYSAL 3-
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Öğrenci insan yaşamında zamanın ne denli önemli olduğunu bilir. 2) Zamanını planlayabilir 3) Zamanını yönetebilir ve bu durumu iş yaşamında uygulayabilir duruma gelir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş yaşamı sürecinde zaman kontrolü, zaman planlama yöntemleri, zamanı etkili kullanma. Toplantı yönetimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere bireysel olarak zaman kavramının önemini öğretmek ve örgütlerdeki konulara uygulanabilirliğini sağlamak.
Dersin Amacı Öğrencilere, bireysel olarak zaman kavramının önemini öğretip,örgütlerdeki konulara uygulanabilirliğinin sağlanması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Zaman denetimi
2 Alışkanlık ve tavır, Kendimizi tanıyalım I
3 Kendimizi tanıyalım II
4 Bireysel olarak hayat planı nasıl oluşturulur?
5 Zaman planlama methodları
6 Zamanı boşa harcama
7 Kendinizi geliştirin
8 Kendinize güvenin
9 Tarzınızı durumlara uydurun
10 Kendinizi gösterin
11 Hareketli, zamanı yönetme
12 Bürolarda zamanı etkili kullanmak
13 Aşırı çalışma ile başa çıkma
14 Toplantıları idare etmek.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 0
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 0
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 5
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 0
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 0
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 4
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 5
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Josef Kirschner, "Hayatınızı planlayın hayalleriniz gerçek olsun", Çeviri, İstanbul, 2004. John Adair, "Etkili zaman yönetimi", Çeviri, İstanbul, 2003.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)