Ders Adı Makro Ekonomi
Ders Kodu DIT-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-Bayram BAYRAKÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Makro ekonomiye konu olan temel referans modellerini açıklayabilecektir. Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde para, faiz ve milli gelir değişkenleri arasındaki ilişkileri ifade edebilecektir. Toplam talep ve toplam arz modelini açıklayabilecektir. Konjontür Hareketlerini ve Konjonktür Teorilerini açıklayabilecektir. Temel sorunlardan işsizlik ve enflasyona ilişkin tanımlamaları ve yaklaşımları açıklayabilecektir. Makro ekonominin araştırma alanını ve temel kavramları tanımlayabilecek; makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri açıklayabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel Makroekonomik Değişkenler, Temel Makroekonomik İlişkiler, Referans Modeller I : Klasik Model, Referans Modelleri II: Keynesyen Model, Tüketim, Tasarruf ve Yatırım, Para, Para Arzı ve Talebi, Dışa Kapalı Ekonomide Para, Faiz ve Milli Gelir: IS-LM Modeli, Dışa Açık ekonomide IS-LM Modeli: IS-LM-BP Modeli , Toplam Talep ve Toplam Arz: AD-AS Modeli , Ekonomik Dalgalanmalar: Konjonktür Teorileri, İşsizlik ve Enflasyon, Uluslararası Ticaret, Hafta Uluslararası Finasman , Ekonomik üyüme ve Ekonomik Kalkınma .
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Makro İktisat dersi, ekonomideki makro büyüklükleri (Milli Gelir, İstihdam. Toplam Talep, Toplam Arz) ve bir ekonomideki makro dengenin oluşumunu incelemeyi hedeflemektedir makro ekonomi, çarpan ve hızlandıran kavramlarını açıklamayı, IS ve LM analizleri ile mal ve para piyasasında denge ve açık ekonomide denge konularını incelemeyi hedeflemektedir Ayrıca enflasyon, fiyatlar genel düzeyi-milli gelir ilişkisi, konjonktürel dalgalanmalar ve çözüm önerileri incelenmesi, para, mal ve emek piyasasında dengeleri açıklamayı, uluslararası ticaret dış ticaret teorileri ve analizlerinin yapılabilmesi ve ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarının neden-sonuç ilşkisi açıklanması hedeflemektedir.
Dersin Amacı Makro İktisat dersi ekonomideki makro büyüklükleri ve bir ekonomideki makro dengenin oluşumunu, ekonomik dengeden sapma sonucu uygulanacak makro ekonomik politikaların uygulanmasını ve uluslararası ekonomi ve ülkeler arasındaki ekonomik gelişmişlik farklılıklarının neden- sonuç ilişkilerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement ....................
Hafta Konular  
1 Temel Makroekonomik Değişkenler, Temel Makroekonomik İlişkiler
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
2 Referans Modeller I : Klasik Model
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
3 Referans Modelleri II: Keynesyen Model
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
4 Tüketim, Tasarruf ve Yatırım
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
5 Para, Para Arzı ve Talebi
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
6 Dışa Kapalı Ekonomide Para, Faiz ve Milli Gelir: IS-LM Modeli
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
7 Dışa Açık ekonomide IS-LM Modeli: IS-LM-BP Modeli
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
8 Toplam Talep ve Toplam Arz: AD-AS Modeli
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
9 Ekonomik Dalgalanmalar: Konjonktür Teorileri
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
10 İşsizlik ve Enflasyon
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
11 Uluslararası Ticaret
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
12 Uluslararası Finasman
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
13 Ekonomik büyüme ve Ekonomik Kalkınma
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
14 Ekonomik üyüme ve Ekonomik Kalkınma devam
  Ön Hazırlık: Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 3
2 Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 3
3 Dış ticaret alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 3
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 1
5 Dış ticaret uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 1
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 0
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 121    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ertek, Tümay, Meslek Yüksekokulları İçin Makro Ekonomi , Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
Diğer Kaynaklar Ardıç, Oğuzhan, Makro İktisat, seçkin yayınları, 2003. Ertek, Tümay, Temel Ekonomi, Genişletilmiş 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul ,2013.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)