Ders Adı Dış Ticaret İşlemleri
Ders Kodu DIT-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dış ticaretin özelliklerinin kavranılması ile konulara hakimiyet sağlanması 2.Incoterms 2000 teslim şekillerinin uygulamalı öğretilmesi ile fiyat analizlerini yapılması gerçeğe yakın fiyat teklifi hazırlama yeteneği kazandırılması 3. Uluslar arası piyasada kullanılan Dış Ticaret Belgelerinin kapsam ve niteliklerinin öğrenilmesi 4. Ödeme ve tahsil usullerinin kavratılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Characteristics of Foreign Trade Incoterms 2000 Delivery, International Trade Certificates, Payment and Collection Procedures for Foreign Trade, External Balance of Payments, Export Market Research
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Dış ticaretin özelliklerinin kavranılması ile konulara hakimiyet sağlamak 2., Incoterms 2000 teslim şekillerinin uygulamalı öğretilmesi ile fiyat analizlerini yapılması gerçeğe yakın fiyat teklifi hazırlama yeteneği kazandırmak 3. Uluslar arası piyasada kullanılan Dış Ticaret Belgelerinin kapsam ve niteliklerinin öğrenillmesini sağlamak 4. Ödeme ve tahsil usullerinin kavranılmasını sağlamak
Dersin Amacı Dış Ticaret programı, iktisadi kavramların ve sınırlı kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılmasının, dünya dış ticaretinin temel prensiplerinin irdelenmesi , Türkiye ? nin dış ticaretinde kullanılan hukuki ve teknik mevzuatın uygulamalı olarak kavranması yolu ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama ve analiz etme ve sorun çözme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır. Önlisans düzeyinde verilen eğitim lisans eğitimi için bir temel oluşturma yanında özel sektörde ve kamuda uzman uygulayıcı ve yönetici düzeyinde görev alabilecek meslek elemanları yetiştirmeye yöneliktir.
WorkPlacement kullanılmıyor
Hafta Konular  
1 Dış Ticaret kavramı, Dış ticarette Farklılıklar
2 İthalat ve İhracat Kavramlarının örnekle açıklanması
3 INCOTERMS 2000 ?in Temel özelliklerinin incelenmesi
4 INCOTERMS 2000 ?nin Örneklerle Uygulamaları EXW ( Ex Works ) - Ticari İşletmede ( İşyerinde ) Teslim FCA ( Free Carrier ) - Taşıyıcıya Teslim FAS ( Free Alongside Ship ) - Gemi Doğrultusunda Teslim FOB ( Free On Board ) - Gemi Bordasında Teslim CFR ( Cost and Freight ) - Mal Bedeli ve Navlun CIF (Cost, Insurance ,Freight ) - Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun CPT ( Freight Carriage Paid To )- Taşıma Ücreti Ödenmiş Teslim
5 INCOTERMS 2000 ?nin Örneklerle Uygulamaları CIP ( Freight Carriage and Insurance Paid to ) - Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim DAF ( Delivered At Frontier ) - Sınırda Teslim DES ( Delivery Ex Ship ) - Gemide Teslim DEQ ( Delivery Ex Quay ) - Rıhtımda Teslim DDU ( Delivered Duty Unpaid ) - Gümrük Vergisi Ödenmemiş Teslim DDP ( Delivered Duty Paid ) - Gümrük Vergisi Ödenmiş Teslim
6 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Proforma Fatura ( Proforma Invoice ) Orijinal Fatura ( Original Invoice ) Konsolosluk Faturası ( Consular Invoice ) Navlun Faturası ( Freight Invoice ) Çeki Listesi - Koli Listesi ( Weight List - Coli List ) Analiz Raporu ( Analiysis Certificate )
7 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Uzman Raporları ( Expert Certificate ) Halı Uzman Raporu Hediyelik Eşya İhracatında Uzman Raporu Lületaşı Pipo İhracatında Uzman Raporu Standart Sertifikası ( Standard Certificate ) Sağlık Sertifikaları ( Healty Certificate ) Hayvansal Ürünlerle İlgili Sağlık Sertifikaları Bitki Orijin ve Sağlık Sertifikası ( Phytosanitary Certificate )
8 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Helâl Belgesi ( Helâl Certificate ) Radyasyon Belgesi ( Radiation Certificate ) Menşe Şahadetnamesi ( Certificate of Origin ) A.TR. Dolaşım Belgesi ( A.TR Movement Certificate ) EUR. 1 Dolaşım Belgesi ( EUR. 1 Movement Certificate
9 Dış Ticarette Ödeme ve Tahsil Usulleri Takas ( Exchange ) Kliring ( Clearing ) Serbest Dövizle Ödeme 1.Peşin Ödeme 2.Vesaik Mukabili Ödeme
10 Dış Ticarette Ödeme ve Tahsil Usulleri 3.Mal Mukabili Ödeme 4.Konsinye Satışlar 5.Kredili Ödeme
11 Dış Ticarette Ödeme ve Tahsil Usulleri Akreditifli Ödeme,Akreditifin Tanımı Akreditifin Tarafları: Akreditif Amiri, Akreditif Bankası,Lehdar ,Muhabir Banka ,Teyit Bankası ,Görevli Banka ,Rambursman Bankası Akreditif Cinsleri 1. Gayri Kabili Rücu Akreditif 2. Kabili Rücu Akreditif 3. Teyitli Akreditif 4. Teyitsiz Akreditif
12 Dış Ticarette Ödeme ve Tahsil Usulleri 5. Devredilebilir Akreditif 6. Bölünebilir Akreditif 7. Peşin Ödemeli Akreditif 8. Yeşil Şartlı Akreditif 9.Yenilenen Akreditif 10. Teminat Akreditifi
13 Dış Ödemeler Bilançosu, İhracat Pazar araştırması
14 Beyanname doldurumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 1
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 2
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 3
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 3
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 1
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 3
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 5
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)