Ders Adı Dış Ticaret Paket Programlar
Ders Kodu DIT-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-AYŞALI KARA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Yürürlükte olan İhracat Yönetmeliğinin ve İthalat Yönetmeliğinin son durumunun ayrıntılı incelenmesi, 2. Gümrük giriş ve Gümrük çıkış Beyannamelerinin bilgisayar yardımı ile düzenlenmesi ve onaylanması ile Türkiye gümrüklerinde iş yapabilme yeteneği kazandırılması, 3. Öğrenim sonrası tek başına ithalat ve ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini organize edebilmesini sağlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yürürlükte olan İhracat Yönetmeliğinin ayrıntılı incelenmesi, Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İhracat veri girişi, Paket Programda İhracat Beyannamesi uygulama. Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi, Bilgisayar Laboratuarında Paket Programda İthalat Beyannamesi uygulama
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Yürürlükte olan İhracat Yönetmeliğinin ve İthalat Yönetmeliğinin son durumunun ayrıntılı incelemek. 2. Gümrük giriş ve Gümrük çıkış Beyannamelerinin bilgisayar yardımı ile düzenlenmesi ve onaylanması ile Türkiye gümrüklerinde iş yapabilme yeteneği kazandırmak. 3. Öğrenim sonrası tek başına ithalat ve ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini organize edebilmek .
Dersin Amacı Türkiye?deki mevcut İthalat ve İhracat uygulamalarına esas olan İhracat Rejimi ve İthalat rejimlerinin dersin anlatıldığı dönemdeki güncel uygulamalarının öğrenciye teorik olarak verilmesi. İthalat ve ihracat işlemlerinin Türkiye gümrüklerinde uygulanan EDİ sistemine uygun paket program kullanılarak bilgisayar laboratuarında uygulama yapılması ile mezuniyet sonrası işe adaptasyonda kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yürürlükte olan İhracat ve İthalat Yönetmeliğinin son durumunun ayrıntılı incelenmesi, İhracat Şekilleri ve uygulama esasları. Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa giriş.
2 İhracı Ön izne bağlı mallar listesinin incelenmesi, İhracı yasak Mallar listesinin incelenmesi, İhracı kayda bağlı mallar listesinin incelenmesi. Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İhracat veri girişi.
3 Transit Ticarete ilişkin Tebliğin incelenmesi Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İhracat veri girişi.
4 Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğin incelenmesi, Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İhracat veri girişi.
5 Takas ve Bağlı Muamele Tebliğinin incelenmesi, Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İhracat veri girişi.
6 Ticari kiralama yolu ile Yapılacak ihracata ilişkin tebliğin incelenmesi, Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İhracat veri girişi.
7 Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Tebliğinin İncelenmesi Bilgisayar Laboratuarında Paket Programda İhracat Beyannamesi uygulama
8 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri statüsüne ilşkin tebliğin incelenmesi Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi.
9 İhracatta kota ve tarife kontenjan yönetmeliği incelenmesi Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi.
10 İthalatta kota ve tarife kontenjan yönetmeliği incelenmesi Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi.
11 Dahilde İşleme Rejimi Kararının incelenmesi, Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi.
12 Dahilde İşleme Rejimi Yönetmelik ve tebliğlerinin incelenmesi, Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi.
13 Dahilde İşleme tedbirlerinin incelenmesi, Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi.
14 İhracat sayılan satış ve teslimler, Bilgisayar Laboratuarında Paket Programda İthalat beyannamesi uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 4
2 Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 3
3 Dış ticaret alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 3
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 2
5 Dış ticaret uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 5
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 1
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 1
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 125    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 4458 Sayılı Gümrük Kanunu , Gümrük Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, Gümrük Müsteşarlığı yayınları, Dış Ticaret Müsteşarlığı yayınları,igeme yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)