Ders Adı Uluslararası Finansman
Ders Kodu DIT-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Bayram BAYRAKÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Uluslararası finansal yönetim, uluslararası ekonomi ve finans alanında önde gelen kuramsal bilgilerin, değişen ekonomik koşullara göre nasıl adapte edilebileceğini ve bu bilgilerin pratikte ne kadar kullanıldığını açıklayabilecektir. Uluslar arası makro ekonomik çevrenin finansal yönetim üzerindeki etkilerini ve değişen makro ekonomik koşulların döviz, faiz, enflasyon üzerindeki etkisini analiz edebilecektir. Çağdaş finansman ve risk yönetimi araçlarının (forward, swap, futures gibi) uygulamalarını ve döviz kuru riskinin firmaların uluslararası faaliyetleri üzerindeki etkisinin nasıl minimize edilebileceğini hesaplayabilecektir. Belli başlı kantitatif yöntemlerin, uluslar arası boyutta finansal yönetime ilişkin karar verme mekanizmalarında nasıl kullanıldığını açıklayabilecektir. Uluslar arası finansal yönetim içerisinde kullanılan terminolojilerin uluslar arası yatırım kararlarında nasıl kullanılacağını ayırt edebilecektir. Modern uluslar arası finansal yönetim ilkelerini, kavramlarını ve uygulamalarını tanımlayabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Küreselleşen ve serbestleşen dünya ekonomisi içerisinde, uluslararası mali piyasalar ve finansal araçlara yön veren temel kavramlar ile uluslararası firmalardaki risk yönetimi ve yatırım kararlarında göz önünde bulundurulması gereken kuramsal ve uygulamaya yönelik temel kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca üretime ve tanıtıma yönelik teşvik ve devlet yardımları uygulamaları anlatılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Uluslararası finansal sistemin yapısını ve araçlarını kavramak, Uluslararası sermaye piyasalarını, araçlarını, faaliyetlerini ve kurumlarını öğrenmek, Dış ticaret finansman çeşitlerini incelemek, Üretime ve tanıtıma yönelik teşviklerin uygulanmasını öğrenmek.
Dersin Amacı Küreselleşme ve piyasalarda artan serbestleşme, reel sektörde ve finans piyasalarında karşılaşılan riskler, gelişen teknoloji piyasaların entegrasyonunu hızlandırmıştır. Türkiye ekonomisinin dışa açılımı, küreselleşme ve uluslararası krizler uluslararası finansın en iyi şekilde anlaşılmasını gerektirmektedir. Bu dersin amacı uluslararası finansın temellerini, finansın küreselleşmesini, parite koşullarını, uluslararası piyasalarda karşılaşılan risklere karşı korunma araçlarını öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Uluslararası finansal sisteme genel bakış
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(1. böüm) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
2 Döviz rejimi ve esasları, döviz kuru politikası
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(1. böüm1. konu ) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
3 Döviz piyasaları; Vadeli döviz sözleşmeleri, Forward, Future sözleşmeleri
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(1. bölüm 1. konu) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
4 Swap, Döviz opsiyon işlemleri: alım- satım oposiyonları.
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(1. Bölüm 1. konu) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
5 Sermaye piyasası araçları ve faaliyetleri.
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(2. böüm 1. konu ) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
6 Sermaye piyasası kurumları.
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(1. böüm 2. konu) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
7 Dış ticaretin finansmanı: Leasing, Faktoring, forfaiting,
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(2. böüm 1. konu) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
8 Dış ticaretin finansmanı: Eximbank kredileri, ticari bankalardan sağlanan krediler, prefinansman kredileri,
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(2. böüm 1. konu) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
9 Dış ticaretin finansmanı: karşı ticaret, teminat mektupları, yurt dışı ihracat kredi kurumlarından sağlanan krediler.
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(2. bölüm 1. konu ) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
10 Üretime yönelik teşvikler: Dahilde işleme izin belgeleri, yurt içi satış ve teslimleri,
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(3. böüm 1. konu) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
11 Üretime yönelik teşvikler: hariçte işleme izin belgeleri, vergi,resim ve harç istisna belgeleri, çevre maliyetlerinin desteklenmesi.
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(3. bölüm 1. konu) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
12 Tanıtıma yönelik teşvikler: Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarların desteklenmesi, pazar araştırma ve pazarlama desteği.
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(3. bölüm 2. konu) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
13 Tanıtıma yönelik teşvikler: Yurt dışında ofis-mağaza açma, işletme ve marka tanıtımı desteklenmesi, çevre maliyetlerinin desteklenmesi.
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(3. bölüm 2. konu) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
14 Tanıtıma yönelik teşvikler: AR-GE yardımı, istihdam yardımı, yurt dışı fuar katılımlarının desteklenmesi, eğitim ve danışmanlık yardımı.
  Ön Hazırlık: Kaya, Ferudun, Uluslararası finansman,(3. bölüm 2. konu) Beta Basım yayın, İstanbul 2011.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 5
2 Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 3
3 Dış ticaret alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 2
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 2
5 Dış ticaret uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 4
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 1
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 1
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 3 3
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kaya, Ferudun, (MYO'ların İKMEP Projesi müfradatına uyumlu Uluslarararsı Finans, Beta asım yayım, İstanbul, 2011.
Diğer Kaynaklar Uluslararası Finans, Halil Seyidoğlu, Güzem Can Yayınları, 2003
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)