Ders Adı Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Ders Kodu DIT-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-NURCAN NEGİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dış ticaret rejimi ve kambiyo mevzuatını kavrayabilme. 2. Dış ticaret işlemlerine ilişkin hesap planını hazırlayabilme. 3. Döviz-menkul kıymet ve avans işlemlerinin muhasebeleştirmesini yapabilme. 4. İthalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilebilmesi. 5. Dış ticaret işlemlerine ilişkin muhasebe raporlarını hazırlayabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı, Diş Ticaret İşlemlerinde Hesap Planı, Döviz, Menkul Kıymet ve Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, İthalat ve İhracat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Dış ticaret rejimi ve kambiyo mevzuatını kavrayabilmek 2. Dış ticaret işlemlerine ilişkin hesap planını hazırlayabilmek 3. Döviz-menkul kıymet ve avans işlemlerinin muhasebeleştirmesini yapabilmek 4. İthalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilebilmek 5. Dış ticaret işlemlerine ilişkin muhasebe raporlarını hazırlayabilmek
Dersin Amacı Dış ticaret konusunda temel kavramlarını belgelerini, işlemlerini, işlemlerin muhasebesini yapabilmek ve muhasebe raporları hazırlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dış ticaretin ülke, dünya ve işletmeler açısından öneminin açıklanması
2 Dış ticaret politikasının amaçları ve araçları
3 Dış ticarette, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler
4 Dış ticarette teslim şekilleri
5 Dış ticarette ödeme şekilleri
6 İhracat işlemleri mevzuatı
7 İthalat işlemleri mevzuatı
8 Dış ticaret işlemlerinde hesap planı ve yapısı
9 Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
10 İhracat işlemlerinin muhasebeleştirebilmesi
11 İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
12 Konsinye satış işlemleri muhasebeleştirilmesi
13 İhracat ve ithalat kredileri muhasebeleştirilmesi
14 Avans işlemleri muhasebeleştirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 4
2 Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 5
3 Dış ticaret alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 4
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 3
5 Dış ticaret uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 2
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 4
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 1
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 32 32
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Ataman, ümit – Sümer, Haluk (1996) Dış ticaret işlemleri ve muhasebesi Bilginer, mesut (2004 ) Dış ticaret işlemleri ve muhasebeleştirilmesi Gürsoy, yaser Dış ticaret işlemleri muhasebesi el kitabı
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)