Ders Adı Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Ders Kodu DIT-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Bayram BAYRAKÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Uluslararası ekonomik entegrasyonlar hakkında genel bir bilgi sahibi olmak. (CUSFTA, NAFTA, LAFTA ,CACM, CARIFTA, CARICOM, EFTA,APEC) Sektörel ekonomik örgütleri tanımak.(ILO, FAO, WIPO) Uluslararası kalkınmanın finansmanına yönelik kuruluşlar ve bankalar hakkında bilgi sahibi olmak (UNDP, UNIDO, IADB, ADB, AFDB, EIB) Dünya üretim ve değişim örgütlerini tanımak. Dünyadaki üretim ve ticari gelişmeleri daha iyi anlayabilmek. (GATT, WTO, UNCTAD) 5 Dünya ekonomisine yön veren ekonomik ve finansal kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Bu kuruluşların güncel uygulamalarını daha iyi anlayabilmek.(IMF, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID, CGIAR, G-7-8 , G-24, ECB)
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dünya Ekonomisine Yön Veren Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar (IMF, ECB, IFC, CGIAR) Uluslararası Sektörel Ekonomik Örgütler (ILO, FAO, WIPO)
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri IMF, Dünya Bankası gibi Uluslararası Büyük Ekonomik Kuruluşların İşleyişini Dünya ekonomisi Üzerindeki Etkilerini analiz edebilmek. Amerika, Avrupa Merkez Bankaları Görevleri ve İşlevlerini kavramak ve anlamak. Bölgeler Arası Ekonomik Entegrasyonların Bölge Ülkeleri Ekonomilerine olan etkilerini analiz etmek.
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin, ekonomik entegrasyonlarının biçimlerini ve önemini, uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşların yapısını anlaması sağlanacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dünya ekonomisine yön veren ekonomik ve finansal kuruluşlar. Uluslar arası Para Fonu (IMF)
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
2 Dünya Bankası (IBRD)
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
3 Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) , Uluslararası Tarımsal araştırma Danışma Grubu (CGIAR)
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
4 Çok Yanlı Yatırımları Garanti Ajansı (MIGA), Uluslar arası Yatırım anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID)
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
5 G-7-8, G-24, Avrupa Merkez Bankası (ECB)
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
6 Dünya üretim ve değişim örgütleri, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel anlaşması (GATT) Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
7 Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Uluslararası kalkınmanın finansmanına yönelik kuruluşlar ve bankalar,
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
8 Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Uluslararası sektörel ekonomik örgütler.
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
9 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
10 Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) Uluslararası ekonomik entegrasyonlar. Kanada ? ABD Serbest Ticaret Bölgesi (CUSFTA) Ticaret Bölgesi (LAFTA)
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
11 Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) Latin Amerika Serbest14 And Ortak Pazarı Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM)
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
12 And Ortak Pazarı Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM)
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
13 Karayipler Serbest Ticaret Bölgesi (CARIFTA) Karayipler Ortak Pazarı (CARICOM)
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
14 Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC)
  Ön Hazırlık: Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 3
2 3
3 3
4 2
5 4
6 1
7 1
8 1
9 2
10 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 110
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 3 3
Sunum 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
Diğer Kaynaklar Karluk, Rıdvan, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, 3. Baskı, Tütünbank Yayınları, 1991.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)