Ders Adı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ders Kodu DIT-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Orkun ÖZKARA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İstihdam ilişkisinin hukuki okumasını yapabilme becerisi kazandırır 2) Çalışma ilişkilerinde karşılaşılan problemleri çözebilme konusunda gerekli donanımı kazandırır 3) Hem bireysel hem de toplu iş hukuku alanında sahip olunması gereken nitelikleri kazandırır 4) Sosyal riskler ve ilgili yükümlülüklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi yapar 5) Sosyal riskler karşısında sigortalılara sağlanan yardım ve hizmetler konusunda öğrencileri bilinçlendirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) İstihdam ilişkisinin hukuki okumasını yapabilme becerisi kazandırmak 2) Çalışma ilişkilerinde karşılaşılan problemleri çözebilme konusunda gerekli donanımı kazandırmak 3) Hem bireysel hem de toplu iş hukuku alanında sahip olunması gereken nitelikleri kazandırmak 4) Sosyal riskler ve ilgili yükümlülüklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi yapmak 5) Sosyal riskler karşısında sigortalılara sağlanan yardım ve hizmetler konusunda öğrencileri bilinçlendirmek
Dersin Amacı Öğrencileri, istihdam ilişkilerinin temeli olan ferdi ve kolektif iş hukuku bilgisi ile donatmak, çalışma hayatındaki sosyal risklerin neler olduğu, bu riskler karşısında sigortalılara hangi yardım ve hizmetlerin sağlanacağı konusunda bilgi sahibi yapmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İş hukukuna giriş
2 İş hukukunun kaynakları
3 İş hukukunun temel kavramları ve iş kanunun kapsamı
4 İş sözleşmesi
5 İş sözleşmesinin yapılması
6 İş sözleşmesinden doğan işçinin borçları
7 İş sözleşmesinden doğan işverenin borçları
8 İş sözleşmesinin fesih dışı nedenlerle sona ermesi
9 İş sözleşmesinin fesih sebebiyle sona ermesi
10 İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları
11 Çalışma süreleri
12 Fazla çalışma ve fazla sürelerle yapılan çalışma
13 Ara dinlenmesi, hafta tatili
14 Ulusal bayram ve genel tatiller, yıllık ücretli izin
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 35 35
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 117    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Prof.Dr.Adem KORKMAZ Detay Yayıncılık Kitabı, AOF İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Prof.Dr.Adem KORKMAZ Detay Yayıncılık Kitabı, AOF İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
Materyal
Dökümanlar İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Prof.Dr.Adem KORKMAZ Detay Yayıncılık Kitabı, AOF İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Kitabı
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)