Ders Adı Kalite Güvence Standartlar
Ders Kodu DIT-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Bayram BAYRAKÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mal ve hizmetlerin üretiminde kalitenin anlamını kavrayabilecek, Müşteri memnuniyetinin niçin ölçülmesi gerektiğini anlayarak ölçüm yapabilecek, Yapı, süreç ve sonuç ölçülerini ayırt edebilecek, Kalite iyileştirme ekiplerinin çalışmalarını yönlendirebilecek, Kalite iyileştirme modellerini açıklayabilecek, Temel kalite iyileştirme araçlarını kullanabilecek, Akreditasyon, belgelendirme ve kalite ödüllerini açıklayabilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mal ve hizmetlerin üretilmesinde Kalite Kavramı, gerek yerel gerekse uluslararası kurumlarında Müşteri Memnuniyeti, Kalitenin Ölçülmesi, Kalite İyileştirmede Ekip Çalışması, Sürekli İyileştirme, Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar, mal ve hizmetlerinde Akreditasyon, Belgelendirme ve Kalite Ödülleri ve meslek standartları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Toplam Kalite Yönetimi uygulanmalarının öğrenilmesi, Toplam Kalite Yönetimi uygulaması anlama, Hizmet sunumunda kalite ile çalışanların iş tatmini ve motivasyonu, yönetim ve organizasyon yöntemlerinin modernizasyonu, karar mekanizmalarında akılcılık, bilgi sistemlerinin dokümantasyonu ve iletişim mekanizmasının etkili kullanılmasının öğrenilmesi ve ayrıca müşteri memnuniyeti, ekip çalışması ile takım ruhunun gelişmesi ve en önemlisi kalite yoluyla ?Kamu Yararı? çerçevesinde faydalar sağlanması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bilgi ve üretim teknolojilerindeki gelişme ile birlikte hızlı bir küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde standartlar uluslararası ticaretin ortak dili haline gelmiştir. Bu dersin temel amacı; uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin yolunun standartlara uygun ve kaliteli mal ve hizmet üretimi ve toplam kalite yönetimi sisteminin uygulama bilinci oluşturmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Standart ve standardizasyon
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (1. Bölüm) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
2 Türkiye'de standardizasyon ve standart hazırlama çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (1. Bölüm) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
3 Belge ve akredizasyon
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (1. Bölüm 6. konu) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
4 TSE'in Belgelendirme faaliyetleri ve uluslararası standardizasyon çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (1. Bölüm, ünite 7 ) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
5 TSE'in Belgelendirme ve deney merkezinin taraf olduğu anlaşmalar ve kalibrasyon çalışmaları ve kuruluşları.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (1. Bölüm, ünite 9) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
6 Kalite, Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (2. Bölüm) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
7 Kaliteyle ilgili farklı yaklaşımlar.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (2. Bölüm, ünite 6) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
8 Toplam Kalite Yönetimi.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (2. Bölüm, ünite 6) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
9 Toplam kalite yönetiminin gelişimi.
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Toplam kalite yönetimi, (2. Bölüm, ) seçkin yayıncılık, Ankara, 2010.
10 Uluslararası kabul gören bazı kalite sistem ve belgeleri.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (2. Bölüm, ünite 8) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
11 İSO 9000 Kalite yönetim sistemi standartları.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (3. Bölüm) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
12 İstatiksel proses kontrol.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (5. Bölüm) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
13 İlgili Kuruluşlar.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (6. Bölüm) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
14 Destek kuruluşları.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (6. Bölüm 2. ünite) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 2
3 2
4 4
5 1
6 1
7 3
8 1
9 4
10 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 3 3
Sunum 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kölük, Nihat, ve diğerler, İKMEP Projesine göre güncellenmiş Kalite Güvencesi ve Standartları, 7. Basım, Detay yayıncılık, Ankara, 2012.
Diğer Kaynaklar Halis, Muhlis, Meslek Yüksekokulları için Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2010.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)