Ders Adı Mesleki Yabancı Dil
Ders Kodu DIT-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Temel dış ticaret terimlerinin ve kavramlarının İngilizce karşılıklarının öğrenilmesi, 2) İthalat ve ihracat işlemlerinin süreçlerinin öğrenilmesi, 3) Teslim ve ödeme şekilleri ile ilgili İngilizce metinlere hakim olunması, 4) Dış ticarette kullanılan belgelerin anlaşılması ve İngilizce ile doldurulması 5) İhracat yapan firmaların teklif mektupları ile ithalat yapan firmaların mal talep metinlerinin yazılabilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel dış ticaret terimlerinin İngilizce karşılıklarının kavranması, teslim, ödeme ve sipariş ile ilgili temel İngilizce kalıplarının öğrenilmesi, dış ticaret vesaikinde kullanılan dilin anlaşılması, İngilizce teklif ve talep cümlelerinin öğrenilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Temel dış ticaret terimlerinin ve kavramlarının İngilizce karşılıklarını öğrenmek 2) İthalat ve ihracat işlemlerinin süreçlerini öğrenilmek 3) Teslim ve ödeme şekilleri ile ilgili İngilizce metinlere hakim olmak 4) Dış ticarette kullanılan belgelerin anlaşılması ve İngilizce ile doldurablmek 5) İhracat yapan firmaların teklif mektupları ile ithalat yapan firmaların mal talep metinlerini yazabilmek
Dersin Amacı Dış ticaret işlemlerinde sıklıkla kullanılan İngilizce terim, cümle ve kalıplara hakim olmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dış ticarette kullanılan temel terimler ve kavramlar I
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Dış ticarette kullanılan temel terimler ve kavramlar II
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Bir ihracat işleminin süreçleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Bir ithalat işleminin süreçleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Teslim şekilleri (Incoterms)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Ödeme şekilleri I
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Ödeme şekilleri II
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Dış ticarette kullanılan belgeler I
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Dış ticarette kullanılan belgeler II
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Dış ticarette kullanılan belgeler III
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 The documents used in foreign trade IV
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Teklif ve talep metinleri I
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Teklif ve talep metinleri II
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Fiyat ve ödeme ile ilgili metinler
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 0
2 Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 0
3 Dış ticaret alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 0
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 0
5 Dış ticaret uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 0
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 0
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 0
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu ..
Diğer Kaynaklar [1]Melemen, Mehmet, "Ticari İngilizce Commercial English" Türkmen Kitabevi,2001, İstanbul [2] Melemen, Mehmet ve Arzova, Burak S., “Uluslararası Ticaret, Finansman Teknikleri ve Ticari İngilizce”, Alfa Basım Yayın, 1998, İstanbul
Materyal
Dökümanlar ...
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)