Ders Adı İletişim
Ders Kodu DIT-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları *İletişimin tanım ve kavramlarını öğrenerek iletişim ögelerini analiz edebilir. *İletişim engeli yaratan olguları kavrayabilir. *Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirebilir. *Mesleki yaşamda uygulanan iletişim türlerini ve araçlarını tanıyabilir. *Teknolojik iletişim araçları ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişimin tanımı, türleri, ögeleri ve işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri. Örgüt iletişimi ve önemi. Grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri *İletişimin tanım ve kavramlarını öğrenerek iletişim ögelerini tanıtmak *İletişim engeli yaratan olguları kavratmak *Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmek *Mesleki yaşamda uygulanan iletişim türlerini ve araçlarını tanıtmak *Teknolojik iletişim araçları ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Amacı Öğrencilerin iletişimi ve çeşitlerini öğrenmesini sağlamak, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirerek özel ve iş yaşamlarında kendilerini doğru ifade edebilme yeteneği kazandırmak. İş yaşamında kullanılan iletişim türleri, araçları ve biçimlerini tanımalarını sağlamak.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 İletişim Kavramının Tanımı
  Ön Hazırlık: yok
2 Toplumsal iletişim ve iş iletişimi
  Ön Hazırlık: Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
3 İletişim süreci ve unsurları
  Ön Hazırlık: Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
4 İletişim süreci ve unsurları
  Ön Hazırlık: Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
5 İletişim engelleri
  Ön Hazırlık: Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
6 İletişim engelleri
  Ön Hazırlık: Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
7 İletişim türleri
  Ön Hazırlık: Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
8 İletişim kanalları ve araçları
  Ön Hazırlık: Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
9 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: sınav soruları
10 İş Hayatında İletişim
  Ön Hazırlık: Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
11 İş Hayatında İletişim
  Ön Hazırlık: Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
12 iş Hayatında İletişim
  Ön Hazırlık: Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
13 İş Hayatında İletişim
  Ön Hazırlık: Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
14 Teknolojik İletişim Araçları
  Ön Hazırlık: Ders materyalinin ilgili bölümü okunmalıdır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu “GENEL İLETİŞİM Kavramlar ve Modeller”, Hasan Tutar ve Kemal Yılmaz, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler sunum
Sınavlar ara sınav ve yılsonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)