Ders Adı Toplam Kalite Yönetimi
Ders Kodu DIT-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 4-Bayram BAYRAKÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mal ve hizmetlerin üretiminde kalitenin anlamını kavrayabilecek, Müşteri memnuniyetinin niçin ölçülmesi gerektiğini anlayarak ölçüm yapabilecek, Yapı, süreç ve sonuç ölçülerini ayırt edebilecek, Kalite iyileştirme ekiplerinin çalışmalarını yönlendirebilecek, Kalite iyileştirme modellerini açıklayabilecek, Temel kalite iyileştirme araçlarını kullanabilecek, Akreditasyon, belgelendirme ve kalite ödüllerini açıklayabilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kalitenin kavramsal gelişimi, toplam kalite yönetiminin gelişim,TKY ile geleneksel yöntem ile ilişkisi , Kalite öncüleri, kalite ödülleri, TKY'nin önündeki engeller, TKY'nin Araç ve teknikleri, İSO 9000:2000 kalite yönetim sistemleri ve kalite yönetim sisteminin kapsamı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Toplam Kalite Yönetimi uygulanmalarının öğrenilmesi, Toplam Kalite Yönetimi uygulaması anlama, Hizmet sunumunda kalite ile çalışanların iş tatmini ve motivasyonu, yönetim ve organizasyon yöntemlerinin modernizasyonu, karar mekanizmalarında akılcılık, bilgi sistemlerinin dokümantasyonu ve iletişim mekanizmasının etkili kullanılmasının öğrenilmesi ve ayrıca müşteri memnuniyeti, ekip çalışması ile takım ruhunun gelişmesi ve en önemlisi kalite yoluyla ?Kamu Yararı? çerçevesinde faydalar sağlanması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Hızlı bir küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde mal ve hizmet üretiminde Toplam Kalite Yönetimi Sistemlerini uygulamak zorunluğu ortaya çıkmıştır. Bu dersin temel amacı; uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin yolunun standartlara uygun ve kaliteli mal ve hizmet üretimi ve toplam kalite yönetimi sisteminin uygulama bilinci oluşturmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kalitenin kavramsal gelişimi.
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Toplam kalite yönetimi, (1. Bölüm, ) Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
2 Toplam kalite yönetiminin gelişim.
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Toplam kalite yönetimi, (2. Bölüm, ) Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
3 TKY ile geleneksel yöntem ile ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Toplam kalite yönetimi, (3. Bölüm, ) Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
4 TKY uygulamaları ve kalite öncüleri.
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Toplam kalite yönetimi, (4. Bölüm, ) Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
5 Kalite ödülleri.
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Toplam kalite yönetimi, (5. Bölüm, ) Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
6 TKY Başarısının Arka planı.
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Toplam kalite yönetimi, (6. Bölüm, ) Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
7 TKY'nin Gerekleri.
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Toplam kalite yönetimi, (7. Bölüm, ) Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
8 TKY'nin Araç ve teknikleri.
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Toplam kalite yönetimi, (8. Bölüm, ) Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
9 İSO 9000:2000 kalite yönetim sistemleri.
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Toplam kalite yönetimi, (9. Bölüm, ) Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
10 TS-EN-ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ, TS 180001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ,
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (3. Bölüm, ünite 7 ) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
11 Kalite yönetim sisteminin kapsamı.
  Ön Hazırlık: Halis, Muhlis, Toplam kalite yönetimi, (1. Bölüm, ) Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
12 Belgeleme ve Akredetizasyon
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (1. Bölüm, ünite 7 ) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
13 TSE'in Belgelendirme faaliyetleri ve uluslararası standardizasyon çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (1. Bölüm, ünite 9) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
14 TSE'in Belgelendirme ve deney merkezinin taraf olduğu anlaşmalar ve kalibrasyon çalışmaları ve kuruluşları.
  Ön Hazırlık: Kölük, Nihat ve diğerleri, Kalite güvencesi ve standartları, (1. Bölüm, ünite 9) 7. basım, detay yayıncılık, Ankara, 2012
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 2
3 2
4 4
5 2
6 1
7 4
8 1
9 4
10 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 3 3
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Halis, Muhlis, Meslek Yüksekokulları için Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
Diğer Kaynaklar Kölük, Nihat ve diğerleri, İKMEP Projesine Uyumlu Kalite Güvencesi ve Standartları,7. Basım, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)