Ders Adı Küreselleşme
Ders Kodu DIT-225
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Ayşen Peker
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- küreselleşmeyi yaratan ve devam ettiren faktörleri kavramış olacaktır. 2- Küreselleşme süreç ve mekanizmalarını kavramış olacaktır. 3- Küreselleşmenin artı ve eksilerini kavramış olacaktır. 4- Küreselleşmeye farklı bakış açılarını kavramış olacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Küreselleşme ve yeni siyasal formların ortaya çıkışı, küreselleşmenin negatif ve pozitif yönleri, yeni siyasal hareketler, kimlik politikaları, enerji bağımlılığı, yeni suç ağları, çok kültürlülük tartışmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Küreselleşme sürecini kavramak
Dersin Amacı Bu dersin amacı küreselleşmenin iktisadi, siyasi ve sosyal sebep ve sonuçlarını incelemektir. Küreselleşmeyi tetikleyen ve sürdüren bu çeşitli etmenlerin daha iyi anlaşılması için hem küreselleşme karşıtı hem de küreselleşme taraftarı savlar detaylı olarak mercek altına alınacaktır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Küreselleşme Nedir?
2 Küresel Siyasal İktisat
3 Pazar ve Uluslararası Siyasal İktisat
4 Ticaret ve Şirketler
5 Küreselleşme Krizi I
6 Küreselleşme Krizi II
7 Uluslarası Siyasal İktisadın Kurumları
8 Emtia Piyasaları ve Küreselleşme I: Petrol
9 Emtia Piyasaları ve Küreselleşme II: Kahve
10 Emtia Piyasaları ve Küreselleşme III: Muz
11 Küreselleşme ve İktisadi Kalkınma
12 Küreselleşme ve Demokrasi
13 Küresel Yönetişimin Değişik Formları
14 Küreselleşmenin Ahlakı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 3
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 5
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 4
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 3
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 4
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 4
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 4
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 2
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 4
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 2
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 2
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 2
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 2
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 4 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 103    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Küreselleşme Dünyayı Sömürgeleştirme Süreci, Ferit Berk,2010-07-01,VESTA,
Diğer Kaynaklar The Politics of Globalization, Mark R. Brawley, Broadview Press, 2002. Globalization and Its Discontents, Joseph E. Stiglitz, Academic Internet Publishers, Inc., 2006. Globalization: A Very Short Introduction, Manfred B. Steger, Oxford University Press, USA, 2003.
Materyal
Dökümanlar The Politics of Globalization: A Reader, Mark Kesselman, Houghton Mifflin, 2006.
Ödevler Küreselleşme Kapitalizm ve Toplumsal Dönüşümler,Hayriye Erbaş,PALME YAYINCILIK
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)