Ders Adı Dış Ticaret İşlemler
Ders Kodu DIT-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Dış ticaretin özelliklerinin kavranılması ile konulara hâkimiyet sağlanması. 2.Incoterms 2010 teslim şekillerinin uygulamalı öğretilmesi ile fiyat analizlerini yapılması gerçeğe yakın fiyat teklifi hazırlama yeteneği kazandırılması. 3.Uluslar arası piyasada kullanılan Dış Ticaret Belgelerinin kapsam ve niteliklerinin öğrenilmesi. 4.Ödeme ve tahsil usullerinin kavratılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dış Ticaretin Özellikleri, Incoterms 2010 Teslim Şekilleri, Dış Ticaret Belgeleri, Dış Ticarette Ödeme ve Tahsil Usulleri, Dış Ödemeler Bilançosu, İhracat Pazar Araştırması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Dış ticaretin özelliklerinin kavranılması ile konulara hâkimiyet sağlamak. 2.Incoterms 2010 teslim şekillerinin uygulamalı öğretilmesi ile fiyat analizlerini yapılması gerçeğe yakın fiyat teklifi hazırlama yeteneği kazandırmak. 3.Uluslar arası piyasada kullanılan dış ticaret belgelerinin kapsam ve niteliklerinin öğrenilmesini sağlamak. 4.Ödeme ve tahsil usullerinin kavranılmasını sağlamak.
Dersin Amacı Dış Ticaret programı, iktisadi kavramların ve sınırlı kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılmasının, dünya dış ticaretinin temel prensiplerinin irdelenmesi, Türkiye’nin dış ticaretinde kullanılan hukuki ve teknik mevzuatın uygulamalı olarak kavranması yolu ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama ve analiz etme ve sorun çözme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır. Önlisans düzeyinde verilen eğitim lisans eğitimi için bir temel oluşturma yanında özel sektörde ve kamuda uzman uygulayıcı ve yönetici düzeyinde görev alabilecek meslek elemanları yetiştirmeye yöneliktir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Dış Ticaret Kavramı, Dış Ticarette Farklılıklar
2 İthalat/İhracat Kavramları ve İş Akışları
3 INCOTERMS 2010'un Temel Özelliklerinin İncelenmesi
4 INCOTERMS 2010'un Örnek Uygulamaları
5 INCOTERMS 2010'un Örnek Uygulamaları
6 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
7 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
8 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
9 Dış Ödemeler Bilançosu, İhracat Pazar Araştırması
10 Dış Ticarette Ödeme ve Tahsil Usulleri
11 Dış Ticarette Ödeme ve Tahsil Usulleri
12 Türkiye Serbest Bölgeleri
13 Ulusal ve Uluslararası Ticaret Örgütleri
14 Sunumlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gümrük kanunu ile Gümrük yönetmeliğini bilir ,Gümrük işlemlerini takip eder.Kambiyo mevzuatını bilir ve uygular. 0
2 Dış ticarette kullanılan ulusal ve uluslararası belgeleri tanır ve uygun şekilde uygular. 0
3 Dış ticarete uygulanan teşvik yasasını ve dış ticarette kullanılan finansman tekniklerini bilir uygulamalarını yapar. 0
4 Genel muhasebe prensiplerini bilir ve özellikle Dış ticaret muhasebesine uygular. Dış ticaretin vergilendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. 0
5 İthalat ve ihracat mevzuatı ile ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerinin uygulamasını bilir ve bu bilgilerini bilgisayar paket programları yolu ile uygular. 0
6 Uluslar arası taşımacılık ve lojistik konusunda bilgi sahibidir. 0
7 Uzmanlık alanında matematiksel yeteneklerini kullanabilir. 0
8 Alanında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olur. 0
9 Herhangi bir konuda araştırma yapıp rapor yazmak. Yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurallarını doğru şekilde kullanabilir. 0
10 Atatürk ilkeleri konusunda duyarlı olmak. 0
11 Ulusal ve uluslar arası ekonomik olayları anlayarak, işletmelerin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. 0
12 Dış ticaret işlemleri ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların yasal hak ve sorumluluklarını bilir ve kendi sorumluluklarını yasal çerçevede uygular. 0
13 Türkiye ve dünya ekonomisindeki bazı önemli ekonomik sorunları ve uygulanan iktisat politikalarını ,iktisat biliminin teorileri çerçevesinde anlayabilir ve yorumlayabilir. 0
14 Avrupa Birliğinin kuruluş felsefesi ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olurlar ayrıca Türkiye AB ilişkilerinin gelişimini kavrarlar. 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Ali Dölek, Dış Ticaret İşlemleri (Meslek Yüksekokulları İçin İKMEP Müfredatına Uyumlu), Umut Kitap, 2013.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)