Ders Adı Haber Yazma Teknikleri
Ders Kodu HAI-3112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Esra Vona Kurt
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1.hafta Haber nedir? Olgu/Fikir Ayrımı, Oluş/Haber Ayrımı, Gerçek/Haber Ayrımı 2.hafta Gazetecinin çalıştığı kurumsal ve farklı medya bağlamlarını değerlendirmesi. Hangi kurum, çalışma türleri, hangi ortam 3.hafta Haber türleri. Olay haberciliği, profesyonalizm ve haber değer.Olay haberciliğinde temel kavramlar 4.hafta Durum Gazeteciliği nedir, nasıl yapılır. Önemi nedir? 5.hafta Haber toplama ve haber kaynakları. Birincil , ikincil kaynaklar. Diğer kaynaklar. 6.hafta VİZE SINAVLARI 7.hafta VİZE SINAVLARI 8.hafta Haber toplayabilmek için soru sormanın önemini. Soru türleri. 9.hafta Soru cümlesi kurma. Yüzyüze ortamlarda soru sorma bedensel duruş ve sözel iletişim becerileri. Telefonla soru sorma teknikleri 10.hafta Olay gazeteciliğinde temel ilkeler. 5N 1K, ters piramid yapısı 11.hafta Haber bölümleriı. Başlık, giriş, gövde, arkaplan 12.hafta Haberde aktarma türleri. Dolaylı ve doğrudan aktarma. Tırnakların kullanımı. 13.hafta Haber yazım kuralları. Cümle kuruluşu, yüklemler, büyük harf, kısaltmalar, sayılar 14.hafta Yazılan haberin değerlendirilmesi (redaksiyon) ve tutarlılığının sınanması 15.hafta FİNAL SINAVLARI
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Haber toplama ve yazma konusunda temel bilgileri aktarmak. Temel gazetecilik bilgileri eşliğinde öğrencilere basın bülteni ve haber yazma konusunda uygulama yaptırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 PY 6: İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahip olur.
2 PY 8: Haber toplama tekniklerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye ve habere erişebilir.
3 PY 9: Asıl öneme sahip bilgiyi seçerek gazeteciliğin gerektirdiği farklı tarzlarda, uygun bir dille ve etkili bir gazetecilik biçimi içinde sözcük, ses, görsel imge gibi farklı bileşimler içinde yapılandırabilir.
4 PY 10: Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
5 PY 14: Gazetecilikte haber ve bilgi üretimi sürecinde kamu nezdinde hesap verebilir.
6 PY 22: Asıl öneme sahip bilgiyi belirli ilkeler temelinde ve aracın gereklerine uygun doğrultuda seçerek yorumlar, çözümler ve kamusal tartışmaya dâhil eder.
Hafta Konular  
1 Haber nedir? Olgu/Fikir Ayrımı, Oluş/Haber Ayrımı, Gerçek/Haber Ayrımı
2 Gazetecinin çalıştığı kurumsal ve farklı medya bağlamlarını değerlendirmesi. Hangi kurum, çalışma türleri, hangi ortam
3 Haber türleri. Olay haberciliği, profesyonalizm ve haber değer.Olay haberciliğinde temel kavramlar
4 Durum Gazeteciliği nedir, nasıl yapılır. Önemi nedir? değerlendirilmesinin yapılması
5 Haber toplama ve haber kaynakları. Birincil , ikincil kaynaklar. Diğer kaynaklar.
6 Haber toplama ve haber kaynakları. Birincil , ikincil kaynaklar. Diğer kaynaklar.
7 Haber toplama ve haber kaynakları. Birincil , ikincil kaynaklar. Diğer kaynaklar.
8 Haber toplayabilmek için soru sormanın önemini. Soru türleri.
9 Soru cümlesi kurma. Yüzyüze ortamlarda soru sorma bedensel duruş ve sözel iletişim becerileri. Telefonla soru sorma teknikleri
10 Olay gazeteciliğinde temel ilkeler. 5N 1K, ters piramid yapısı
11 Haber bölümleriı. Başlık, giriş, gövde, arkaplan Olay gazeteciliğinde temel ilkeler. 5N 1K, ters piramid yapısı
12 Haberde aktarma türleri. Dolaylı ve doğrudan aktarma. Tırnakların kullanımı.
13 Haber yazım kuralları. Cümle kuruluşu, yüklemler, büyük harf, kısaltmalar, sayılar
14 Yazılan haberin değerlendirilmesi (redaksiyon) ve tutarlılığının sınanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 2
2 Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 2
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ‘nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 2
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 2
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 2
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 3
7 Hukukun temel kavramlarına ve kitle iletişim hukuku temel bilgilerine sahip ve mesleğin icrasında bu kurallara sadık olmak 3
8 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 2
9 Mesleki etik değerlerin bilincinde meslek elemanları yetiştirebilmek 2
10 Halkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 16
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Yayınları. 2010. Atilla Girgin, Haber Yazmak, Der Yayınları, 2002 Kemal Aslan, Haberim Var – Örneklerle Haberin ABC’si, Anahtar Yayınları, 2003 Özden Çankaya, Aykut Aykanat, Köşesiz Gazeteciler Yazıyor, Bağımsız Yayınlar, 2005
Diğer Kaynaklar Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Yayınları. 2010. Atilla Girgin, Haber Yazmak, Der Yayınları, 2002 Kemal Aslan, Haberim Var – Örneklerle Haberin ABC’si, Anahtar Yayınları, 2003 Özden Çankaya, Aykut Aykanat, Köşesiz Gazeteciler Yazıyor, Bağımsız Yayınlar, 2005
Materyal
Dökümanlar Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Yayınları. 2010. Atilla Girgin, Haber Yazmak, Der Yayınları, 2002 Kemal Aslan, Haberim Var – Örneklerle Haberin ABC’si, Anahtar Yayınları, 2003 Özden Çankaya, Aykut Aykanat, Köşesiz Gazeteciler Yazıyor, Bağımsız Yayınlar, 2005
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)